Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Förstärkt finansiering för företagarsajten verksamt.se

Publicerad

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 en långsiktig förstärkning av grundfinansieringen av verksamt.se genom att avsätta 15 miljoner kronor och beräknar att samma belopp kommer att avsättas kommande år för ändamålet. Medlen fördelas med 5 miljoner kronor till Bolagsverket och med 10 miljoner kronor till Tillväxtverkets förvaltningsanslag.

Verksamt.se samlar myndighetsinformation och har under pandemin även tillhandahållit samlad information riktad till företagare om de temporära stödåtgärder som införts.

Det finns ett stort värde i att tillgängliggöra företagsanpassad myndighetsinformation och ta tillvara digitaliseringens möjligheter i den offentliga förvaltningen, vilket inte minst visat sig under pandemin, då efterfrågan på information och tjänster på verksamt.se har ökat kraftigt.

- Regeringens arbete med förenkling för företag är en viktig del av näringspolitiken och bidrar till att stärka den svenska konkurrenskraften och för att skapa fler jobb i växande företag. Den är även ett viktigt verktyg för regeringens arbete med att stödja företagens återhämtning. Det ska vara lätt för företagare att starta och driva sin verksamhet och tillgång till information och stöd är en viktig del i detta, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.