Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Försvarsministern besökte internationella övningen Joint Protector 21

Publicerad

I dag besökte försvarsminister Peter Hultqvist övningen Joint Protector 21, som har pågått de senaste veckorna i Älvdalen. Sverige står värd för övningen som hålls inom ramen för försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF).

En man i militärkläder föreläser för en grupp deltagare i övningen.
Bild från övningen Joint Protector 21. Foto: UK Ministry of Defence, Crown Copyright

JEF är ett brittisklett ramverk för en snabbinsatsstyrka som ska kunna agera självständigt eller inom ramen för en FN-, Nato- eller EU-insats i händelse av en kris, med fokus på norra Europa. Förutom Storbritannien och Sverige är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Island medlemmar i JEF.

Under Joint Protector 21 övar JEF-länderna på att bemöta vad som kallas hot under tröskeln för väpnad konflikt. JEF:s högkvarter ligger i verkligheten i Storbritannien, men i övningsscenariot har högkvarteret omgrupperats till Älvdalen i Sverige. Övningen utforskar hur ett tillfälligt omgrupperat JEF-högkvarter kan interagera med ett värdland för att förbättra ländernas samverkan på marin-, land-, luft- och cyberområdet.

Den 25 september deltog försvarsminister Peter Hultqvist i en officiell besöksdag för Joint Protector 21.

– Övningen ska stärka samarbetet mellan Sverige, Storbritannien och andra nationer inom JEF. Den ska också signalera sammanhållning och gemensam förmåga inom JEF, vilket är viktigt med tanke på det aktuella säkerhetspolitiska läget i regionen, säger Peter Hultqvist.

Upp till 700 personer från de olika JEF-länderna deltar i Joint Protector 21. Sverige bidrar, utöver värdskapet för övningen, med personal från Försvarsmakten som deltar i spelceller i Älvdalen.

– Den säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde har över tid försämrats. De internationella försvarssamarbetena bidrar till att höja Sveriges nationella försvarsförmåga, och förmågan att agera tillsammans med andra. JEF är ett prioriterat samarbete, som kompletterar våra andra bilaterala och multilaterala samarbeten, säger Peter Hultqvist.

Hot under tröskeln för väpnad konflikt

Kallas även gråzonsscenario. Innebär angrepp eller störningar som riktas mot ett land utan att vara ett regelrätt väpnat angrepp.