Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Försvarsministern deltog vid EU:s informella försvarsministermöte i Slovenien

Publicerad

Den 1–2 september deltog försvarsminister Peter Hultqvist vid EU:s informella försvarsministermöte i Slovenien. Vid mötet diskuterades bland annat arbetet med EU:s militära krishanteringsinsatser och den säkerhetspolitiska utvecklingen i Afghanistan.

  • Flera personer inkl. Peter Hultqvist står på rad för att fotograferas.

    Familjefoto från EU:s informella försvarsministermöte i Slovenien.

    Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

  • Annegret Kramp-Karrenbauer står bredvid Peter Hultqvist.

    Tysklands försvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist.

    Foto: Toni Eriksson/Regeringskansliet

Under det informella försvarsministermötet diskuterades utvecklingen av EU:s krishanteringsinsatser, särskilt utvecklingen i Afghanistan och vilka lärdomar som kan dras för EU:s säkerhets- och försvarssamarbete. Under mötet diskuterade ministrarna även utvecklingen i insatserna i Sahel, Libyen, Moçambique och i Bosnien och Hercegovina.

Mötet avslutades med en arbetslunch tillsammans med Natos biträdande generalsekreterare Mircea Geoanᾶ och FN:s undersekreterare för fredsbevarande operationer Jean-Pierre Lacroix för en diskussion om gemensamma geostrategiska utmaningar och möjligheter.

I samband med mötet hade försvarsminister Hultqvist även ett bilateralt möte med Tysklands försvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer där situationen i Afghanistan diskuterades.