Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Försvarsministern talade på finsk-svenskt försvarsindustriseminarium

Publicerad

Sverige och Finlands långa tradition av samarbete inom försvarsområdet stod i fokus på ett seminarium som hölls på Finlands ambassad i Stockholm i dag. Försvarsminister Peter Hultqvist deltog med ett anförande.

Peter Hultqvist i kostym.
Försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Försvarsministerns anförande den 29 september var en del av en tvådagarskonferens med representanter för den finska försvarsindustrin på besök i Sverige, arrangerad av Finlands ambassad i samarbete med SOFF, Swedish Security & Defence Industry Association, Business Finland och AFDA, Association of Finnish Defence and Aerospace Industries.

– Försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige är unikt. Det är det mest långtgående och långvariga av Sveriges internationella försvarssamarbeten. Jag ser den här konferensen som en möjlighet att ytterligare utveckla samarbetet, inledde Peter Hultqvist sitt anförande.

Maimo Henriksson, Finlands ambassadör i Sverige, talade också på plats. Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen höll ett anförande via videolänk.

Temat för Peter Hultqvists anförande var hur den svenska regeringen sedan 2015 verkat för att öka den svenska försvarsförmågan med anledning av det försämrade säkerhetsläget i närområdet. Satsningarna på det svenska försvaret vilar på två ben – stärkt nationell försvarsförmåga och stärkta internationella samarbeten, varav samarbetet med grannlandet Finland är det djupaste.

– Sverige och Finland har en gemensam syn på säkerhetsutmaningarna i vår region, betonade Peter Hultqvist under sitt anförande.

Försvarssamarbetet Sverige–Finland

Målet med försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är att förbättra ländernas försvarsförmåga, möjliggöra gemensamt operativt agerande och främja gemensamma intressen på försvarsområdet, inklusive att stärka säkerhetssituationen i Östersjöregionen.