Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Socialdepartementet

Lättläst om coronaviruset, 23 september

Publicerad

Här kan du läsa nyheter om coronaviruset

och om sjukdomen covid-19.

De här nyheterna samlade vi ihop den 23 september.

Flera corona-regler tas bort

men covid-19-lagen och

serverings-lagen blir kvar


Den 29 september försvinner flera corona-regler.

Det har regeringen bestämt.

Däremot blir covid-lagen och

serveringslagen kvar.

De blir kvar till och med

den 31 januari 2022.

 

Det är för att vara redo

ifall det blir mer corona-smitta igen.

Det här försvinner 29 september:

 • Max-antalen för

  allmänna sammankomster och

  offentliga tillställningar.

 • Max-antalet för

  privata sammankomster.

  Det kan vara när du hyr en lokal,

  till exempel.

 • Folkhälso-myndighetens regler om

  till exempel avstånd mellan människor

  på serverings-ställen.  

 • Rådet att jobba hemifrån.

   
  Det här gäller efter 29 september:

 • Du som har en verksamhet

  ska se till att det är smitt-säkert.

 • Du som har symtom ska

  stanna hemma och testa dig.

 • Du som är arbets-givare ska då

  ordna så att det går att jobba hemma.

 • Du som inte är vaccinerad

  ska vara försiktig.

  Akta dig så att du inte blir smittad

  och sprider covid.

  Fortsätt att hålla avstånd.

  Undvik nära kontakt med

  personer i risk-grupp

  och personer som är 70 år och äldre.

 •  Vi har alla ett stort ansvar

  att inte sprida smittsamma sjukdomar.

  Det står i smittskydds-lagen.

 

Du kan läsa mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Du kan fortfarande få pengar

om skolan eller förskolan stänger

Om corona-smittan skulle öka igen kan en

förskola eller skola

behöva stänga ett tag.

Det kan till exempel vara

om många blir sjuka.

 

Då kanske du som är förälder

behöver ta ledigt från jobbet

för att ta hand om ditt barn.

Då kan du få föräldra-penning.

 

Det här är en tillfällig föräldrapenning.

Regeringen har beslutat att

ha kvar den möjligheten

till och med den 31 januari 2022.

 

Har du ett barn som

har varit svårt sjukt?

Behöver barnet skyddas från covid?

Då kan du också ansöka om pengar.

Det kallas för viss förebyggande

tillfällig föräldrapenning.

Den möjligheten blir också kvar

till och med den 31 januari 2022.

 

De här social-försäkrings-åtgärderna

försvinner 1 oktober 2021

 

Under pandemin har det funnits

flera tillfälliga åtgärder

inom socialförsäkringen.

 

70 procent är nu vaccinerade i Sverige.

Därför kan vi ta bort det här:

 

 • Ersättning i pengar

  till arbets-givare

  när någon i personalen är sjuk.
 • Pengar för karens-avdrag

 • Pengar till egen-företagare för karens.

 • Krav på läkar-intyg från dag 15

  i stället för dag 8

  när någon är sjuk.

 • Ersättning i pengar

  till personer i risk-grupp.

 • Ersättning i pengar

  till anhöriga till personer i riskgrupp.

Vi är redo för covid

även nästa år


Pandemin är fortfarande kvar

i Sverige och i världen.

Vi behöver kunna hantera pandemin

nästa år också.

 

Regeringen vill därför satsa

mycket pengar för att minska

de dåliga effekterna av pandemin

även under år 2022.

 

Regeringen föreslår bland annat

mer pengar till att:

 

 • köpa mer vaccin

 • vaccinera.

 • spåra smitta.

 • covid-testa.

 • ha tillräckligt med personal

  på myndigheter som jobbar med pandemin.

 

Regeringen föreslår också

att det här blir kvar under år 2022:

 • Undantaget i sjuk-försäkringen

  när vård och rehab får vänta

  på grund av pandemin.

 

Fler måste vaccinera sig

Regeringen och SKR

är överens om att

vi behöver göra mer för att

få fler att vaccinera sig.

Regeringen kommer att satsa mer pengar på

att jobba med det.

SKR = Sveriges Kommuner och Regioner.

 

Målet är att så många som möjligt

ska vara vaccinerade i Sverige.

Det ska vara lika över hela landet.

 

Vaccinations-bevis

för att minska smitta

Regeringen har förberett för att

Vaccinationsbevis kanske ska kunna användas

för att minska smittan

ifall fler blir sjuka igen.

 

Regeringen föreslår pengar från staten

om du får en skada av covid-vaccin

 

Om du får en skada av ett läkemedel

kan du få ersättning i pengar.

Så ska det också vara om du får en skada

av vaccin mot covid.

Regeringen föreslår därför

en ny lag om det.

 

Vaccinet ska vara godkänt.

 

Hur funkar smitt-skyddet

i regionerna?


De regionala smittskydds-läkarna

och smittskydds-enheterna

har ansvar för smittskyddet

i en region.

 

Regeringen har bett Social-styrelsen

undersöka om regionerna kan sköta

smittskyddet på ett bra sätt.

Har de rätt förutsättningar?

Behöver de något mer?

 

Kan lagen bli bättre för att

hantera pandemier i framtiden?


En expert ska analysera smittskydds-lagen.

Behöver vi ändra något

inför nya pandemier?

 

Experten ska också jobba med frågor

om bland annat

 • smittbärar-penning.

 •  smittskydd för vissa grupper

  inom social-tjänsten

 • lagen om register över

  nationella vaccinations-program.

Får alla patienter med post-covid
lika bra vård?


Postcovid är när du har vissa symtom

efter att du har blivit frisk från covid.

 

Myndigheten för vård- och omsorgs-analys

ska undersöka om alla regioner

ger lika bra vård till

patienter med postcovid.

 

Det är viktigt att alla får bra hjälp.

Vården ska vara lika bra

i hela Sverige.

 

Kan fler vaccinerade grupper

få covid-bevis?


Det är E-hälso-myndigheten som

gör våra covidbevis.

 

Regeringen vill nu att

E-hälsomyndigheten kollar

om de kan göra covidbevis till fler.

 

Det kan vara till personer som

har fått vaccin utanför Europa,

till exempel.

 

Regeringen skriver på vaccin-avtal

med företaget Novavax


Vi behöver ha vaccin mot covid

även under åren 2022 och 2023.

Regeringen har därför bestämt sig för

att köpa ännu mer vaccin

så att vi säkert har tillräckligt.

 

Avtalet med Novavax

är ett förköps-avtal.

Det betyder att vi

inte behöver köpa vaccinet

ifall det inte blir godkänt.

 

Vaccinet skulle räcka till

över 2 miljoner sprutor.

 

Regeringen skriver på vaccinavtal

med företaget Sanofi


Regeringen har också bestämt sig för

att beställa vaccin från Sanofi.

Vaccinet skulle räcka till

nästan 5 miljoner doser.

 

Om vaccinet inte blir godkänt

behöver Sverige inte köpa det.

Vaccinet ska komma under år 2022.

 

Lättläst om coronaviruset