Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Socialdepartementet

Lena Hallengren mötte organisationer om psykisk hälsa i pandemins spår

Publicerad

Fredagen den 17 september höll socialminister Lena Hallengren ett digitalt möte med representanter från det civila samhällets organisationer. Temat för mötet var pandemins påverkan på den psykiska hälsan i Sverige och vilka insatser som kan komma att behövas framåt.

Socialminister Lena Hallengren
Socialminister Lena Hallengren Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Inför regeringens fortsatta arbete för att stärka den psykiska hälsan bjöd socialministern in till möte för att ta del av det civila samhällets organisationers erfarenheter från pandemin.

– Regeringen har höga ambitioner inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Det finns indikationer på att det psykiska välbefinnandet har minskat under pandemin. Förutom sjuklighet och dödlighet så har de restriktioner som införts påverkat människors livsvillkor. Regeringen vill därför ha en nära dialog med civilsamhällets organisationer, för att få en bild av hur människor påverkats under pandemin och vilka satsningar som är särskilt angelägna framöver, säger Lena Hallengren.

Mötet inleddes med att Lena Hallengren berättade om regeringens arbete med psykisk hälsa samt vilka utredningar och uppdrag som pågår inom området. Bland annat har regeringen gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att kartlägga ungdomars upplevda psykiska hälsa och ohälsa. Regeringen har också gett ett tjugotal myndigheter i uppdrag att inkomma med underlag inför en ny strategi inom psykisk hälsa och suicid­prevention.

Efter inledning av socialministern höll representanter från Socialstyrelsen, Röda Korset och PRO varsin presentation där de bland annat gav sin bild av hur Coronapandemin har påverkat den psykiska hälsan.

Därefter delade mötesdeltagarna med sig av sina erfarenheter, tankar och idéer om nuläget och behov av statliga satsningar inom området psykisk hälsa.

– Inspelen vi får från det civila samhällets organisationer är viktiga pusselbitar för att styra framtida satsningar rätt, säger Lena Hallengren.

Regeringens satsningar inom området psykisk hälsa

Regeringen satsar under 2021 cirka 2,2 miljarder kronor på psykisk hälsa, varav regioner och kommuner får en förstärkning på 1,68 miljarder.

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen fortsatta satsningar för att stärka arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention.

Regeringen vill bland annat utveckla och stärka primärvårdens arbete med psykisk hälsa och ohälsa och underlätta arbetet för en köfri barn- och ungdomspsykiatri (BUP).

Organisationer som deltog vid mötet:

 • Anhörigas Riksförbund
 • Barnens rätt i samhället, Bris
 • Ensamkommandes Förbund
 • Fontänhusen
 • Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar
 • Funktionsrätt Sverige
 • Föreningen SHEDO, Self Harm and Eating Disorder Organisation
 • Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH
 • Mind
 • Män för jämställdhet, MÄN
 • Pensionärernas riksorganisation, PRO
 • Riksförbundet Attention
 • Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, RFSL
 • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH
 • Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd, SPES
 • Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
 • Riksföreningen Äldres Hälsa
 • Rädda Barnens Riksförbund
 • SPF Seniorerna
 • Stiftelsen Kyrkans SOS
 • Svenska Röda Korset
 • Svenska Samernas Riksförbund, SSR