Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

Pandemin och konferensen om Europas framtid på allmänna rådet

Publicerad

När medlemsländernas ministrar för EU-frågor möts i Bryssel den 21 september är EU:s coronasamordning på dagordningen. Det kommande EU-toppmötet den 21–22 oktober samt förbindelserna mellan EU och Storbritannien ska också diskuteras liksom konferensen om Europas framtid. EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige på allmänna rådet i Bryssel.

EU-minister Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige när EU:s ministerråd för allmänna frågor möts i Bryssel 21 september. EU:s pandemisamordning, relationen med Storbritannien och den så kallade framtidskonferensen är några av de frågor som står på dagordningen samt sedvanliga förberedelser av nästa EU-toppmöte. Foto: Sveriges EU-representation

Förberedelser för EU-toppmötet i oktober

Ministrarna kommer att diskutera dagordningen inför EU-toppmötet den 21–22 oktober. De frågor som förväntas komma upp då är covid-19, digitala frågor och förberedelser av höstens toppmöten mellan EU och den asiatiska samarbetsorganisationen ASEM samt toppmötet inom EU:s östliga partnerskap.

EU:s coronasamordning

EU:s Covid19-samordning och pandemihantering förväntas diskuteras vid allmänna rådets möte.

Relationen mellan EU och Storbritannien

Ministrarna kommer att få en lägesuppdatering om relationen mellan EU och Storbritannien. Fokus för samtalet väntas vara det så kallade Nordirlandsprotokollet som är en del av utträdesavtalet. I juli efterfrågade Storbritannien en omförhandling av protokollet som EU-kommissionen hittills avvisat.

Framsynsrapporten

EU-kommissionen kommer för andra året att presentera en strategisk framsynsrapport som ska utgöra en förstärkning av och stöd till EU:s långsiktiga kapacitet och handlingsfrihet. Tidsperspektivet för rapporten är fram till 2050. Rapporten tar utgångspunkt i fyra globala ”megatrender” som påverkar EU:s kapacitet såsom klimatförändringar, digital omställning, hot mot demokratin samt förändringar i världsordningen och i demografin. Ett tiotal strategiska områden för politiska åtgärder har identifierats, bland annat motståndskraftiga hälso- och sjukvårds- och livsmedelssystem, hållbar energiomställning, digitaliseringsfrågor och AI, hållbara finanser, talangattraktion och en förbättring av EU:s säkerhets- och försvarskapacitet.

Konferensen om Europas framtid

Det slovenska ordförandeskapet väntas ge en lägesrapport om förberedelserna inför konferensen den 22–23 oktober. Slutsatserna från de europeiska medborgarpanelerna under hösten, med 800 slumpvalda personer från hela EU, är tänkt som ett underlag för diskussionen mellan beslutsfattare, civilsamhället, arbetsmarknadsparter och medborgarna vid konferensen. Särskilda arbetsgrupper med representanter från EU:s institutioner, de nationella parlamenten och European Youth Forum har fått uppdrag att förbereda diskussionerna.

 

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för allmänna rådet 21 september

Mer om mötet i allmänna rådet 21 september

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)