Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Artikel från Utrikesdepartementet

Program för statsbesöket från Tyskland

Publicerad

På inbjudan av H.M. Konungen besöker Förbundsrepubliken Tysklands president Frank-Walter Steinmeier Sverige den 7–9 september tillsammans med sin hustru, Elke Büdenbender.

Statsministern tar emot presidenten för överläggningar. Därutöver deltar statsråden Ann Linde, Märta Stenevi, Anna Hallberg, Tomas Eneroth, Amanda Lind och Matilda Ernkrans, samt statssekreterare Maja Fjaestad under delar av de tre dagar långa programmet.

Tisdag 7 september

Ankomst
Kronprinsessan Victoria och prins Daniel tar emot förbundspresident Frank-Walter Steinmeier och Elke Büdenbender vid ankomst på Arlanda flygplats.

Högtidlig välkomstceremoni
Kungaparet möter presidentparet vid Hovstallet för kortege till Kungliga slottet.
Hovstallet

Vid den högtidliga välkomstceremonin på Inre borggården inspekterar presidenten och kungen Grenadjärkompaniet ur Livgardet och nationalsånger spelas. Presidentparet presenteras för representanter för riksdag och regering. Kungaparet hälsar samtidigt på den tyska delegationen.
Kungliga slottet

Kungen och presidenten ger därefter ett pressuttalande i Lovisa Ulrikas matsal.

Lunch
Kungaparet bjuder presidentparet på lunch på Kungliga slottet.
Samtidigt ges en lunch på Utrikesdepartementet, med utrikesministern som värd, för representanter ur den tyska delegationen.

Besök i Tyska kyrkan
Efter lunch besöker presidentparet och kungaparet Tyska kyrkan. Den firar i år 450 år och är en av de äldsta tyska kyrkorna utanför Tyskland. Församlingen, S:ta Gertruds församling, följer Svenska kyrkans vanliga gudstjänstordning, men de flesta gudstjänster hålls på tyska.
Gästerna välkomnas av kyrkoherde Jörg Weissbach och Daniel Höffker, ordförande i kyrkorådet. 
Tyska kyrkan

Möte med talmannen
President Steinmeier tas på eftermiddagen emot av talman Andreas Norlén i riksdagen. Vid ankomst välkomnas han av talmannen och riksdagsdirektör Ingvar Mattson. Efter mötet håller presidenten ett anförande i andrakammarsalen, i närvaro av kungen, på temat innovation och partnerskap, ”Innovation and partnership: Europe’s path into the future”. Anförandet webbsänds på riksdagens webbplats.  
Riksdagen

Möte med statsministern
Statsminister Stefan Löfven tar emot president Steinmeier för överläggningar. De kommer bland annat att tala om de goda svensk-tyska relationerna och samarbeten inom bland annat klimat, energi och digitalisering, med fokus på innovativa och hållbara lösningar.

Barnombudsmannen
Elke Büdenbender och drottningen besöker Barnombudsmannen. Från regeringen deltar Märta Stenevi, jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering. Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnombudsmannen håller regelbundna dialoger med barn för att få kunskap om deras förhållanden och åsikter, särskilt med dem i sårbara situationer. Man följer också upp hur barnkonventionen genomförs och efterlevs i samhället. Barnombudsman Elisabeth Dahlin tar emot vid ankomst och beskriver myndighetens verksamhet. Därefter följer ett samtal om våld mot barn, barnen i den digitala världen och hur barnen har påverkats av pandemin, i vilket också representanter för stiftelsen Childhood, Barnahus och företaget NetClean deltar.  
Barnombudsmannen

Barnahus
Drottningen och Elke Büdenbender besöker Barnahus. Där får barn som misstänks vara utsatta för brott möjlighet att berätta sin historia för specialutbildad personal i en trygg och barnvänlig miljö. I stället för att slussas runt mellan olika myndigheter möts barnen av polis, socialtjänst, barnläkare och barn- och ungdomspsykiatrin på en och samma plats. Biträdande enhetschef Anna Friberg tar emot och förevisar verksamheten, tillsammans med socialborgarrådet i Stockholms stad Jan Jönsson.

Galamiddag
Statsbesöket första dag avslutas med att kungaparet ger en galamiddag på Kungliga slottet. Med anledning av pandemin hålls middagen i ett anpassat mindre format.

Onsdag 8 september

Drottningholm
Kungaparet tar emot presidentparet på Drottningholm och förevisar publika delar av slottet samt Drottningholms slottsteater. Världsarvet Drottningholm finns sedan 1991 upptaget på Unescos lista över världsarv, kultur- och naturmiljöer i världen som anses vara enastående och av stor betydelse för hela mänskligheten. Kungaparet bor på Drottningholms slott sedan 1981.
Drottningholms slott
Drottningholms slottsteater

Scania, Södertälje
President Steinmeier och kungen besöker Scania i Södertälje, från regeringen deltar infrastrukturminister Tomas Eneroth. Scania är en global leverantör av transportlösningar, med 50 000 anställda i cirka 100 länder. Företaget, som sedan 2014 är en del av tyska Volkswagen Group, har ett uttalat mål att vara ledande inom hållbara transporter, genom att leverera skräddarsydda tunga lastbilar, bussar, motorer och tjänster med fokus på effektiva lösningar med låga koldioxidutsläpp. Under besöket kommer frågor om elektrifiering, batterier och artificiell intelligens att beröras. Scanias VD Christian Levin hälsar välkommen och ger en presentation av företagets arbete med elektrifiering och hållbara transportsystem. Företagen Northvolt, ordförande Carl-Erik Lagercrantz, och H2 Green Steel, teknikchefen Maria Persson-Gulda, medverkar och berättar om sina respektive samarbeten med Scania, Volkswagen och andra tyska företag. Medarbetare från Scania berättar också kort om hur produktionen av ellastbilar går till.
Scania Södertälje
Northvolt
H2Green Steel

Stiftelsen Silviahemmet
Elke Büdenbender och drottningen besöker Stiftelsen Silviahemmet, som verkar för att sprida kunskap om demenssjukdom med målet att personer som lever med demens och deras anhöriga ska ges högsta möjliga livskvalitet. Från regeringen deltar Maja Fjaestad, statssekreterare i Socialdepartementet. Drottningen tog initiativ till Silviahemmet 1996, vars verksamhet i dag omfattar specialiserad utbildning i demensvård för vårdpersonal på alla nivåer.  Efter en presentation av verksamheten av Silviahemmets rektor och verksamhetschef Wilhelmina Hoffman och koordinator Maria Tannemyr ges möjlighet att träffa några av de boende.
Stiftelsen Silviahemmet

Tyska skolan
Drottningen och Elke Büdenbender besöker Tyska skolan för samtal om elevernas upplevelser av digital undervisning under pandemin. De tas emot av skolföreningens ordförande Eva Häussling och rektor Matthias Peters. En liten grupp elever deltar i samtalet. Tyska skolan i Stockholm är den näst äldsta tyska skolan utanför Tyskland. Den startade för 400 år sedan och erbjuder i dag utbildning från förskola till gymnasium för ca 600 elever.
Tyska skolan

Lunch i Stockholms stadshus
Stockholms stad ger en lunch med kommunfullmäktiges ordförande Cecilia Brinck och finansborgarrådet Anna König Jerlmyr som värdar. Vid lunchen deltar presidentparet, kungaparet, kronprinsessparet och prinsparet samt ett 30-tal övriga gäster, bland dem utrikeshandelsminister Anna Hallberg.
Stockholms stadshus

Karolinska universitetssjukhuset / Karolinska institutet
President Steinmeier och kungen besöker Karolinska universitetssjukhuset, tillsammans med  statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet. Sjukhusdirektör Björn Zoëga, Karolinska institutets rektor Ole Petter Otterssen tar emot och presenterar tillsammans med överläkare Anna Martling, hur man ska klara av covid-19-utmaningarna och bibehålla en stabil patientvård, hur ett universitetssjukhus kan bygga en kunskapsbas för att möta hälsoutmaningar och hälsokatastrofer, samt hur precisionsmedicin kan fungera till gagn för patienterna och överbrygga klyftan mellan vård, forskning och innovation. Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet, med omfattande medicinsk akademisk forskning och stort utbud av medicinska utbildningar, utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med internationellt anseende. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.
Karolinska universitetssjukhuset
Karolinska institutet

Goetheinstitutet  
Elke Büdenbender och drottningen besöker Goetheinstitutet. Där deltar de i ett panelsamtal, med Svante Weyler som moderator, om värdet av språkkunskaper och vikten av språkutbyte mellan Sverige och Tyskland. Goetheinstitutets direktör Jutta Gehrig tar emot vid ankomst tillsammans med Kurt Brattby, avdelningschef på Svenska institutet, som är medarrangör av panelsamtalet. Drottningen håller ett öppningstal, följt av tal av Elke Büdenbender.
Panelsamtalet sänds på Svenska institutets webbplats.
Goetheinstitutet
Svenska institutet  

ArkDes och digitalt besök i Sara kulturhus
Presidenten och kungen besöker ArkDes, Sveriges nationella centrum för arkitektur och design, där berättelsen om svensk arkitektur och hållbarhet presenteras med fokus på träbyggnation. ArkDes direktör Kieran Long tar emot tillsammans med generaldirektören för Svenska institutet Madeleine Sjöstedt. Ett digitalt besök på Sara Kulturhus i Skellefteå, ett av världens högsta trähus, som öppnar samma dag, äger också rum. Från regeringen deltar kulturminister Amanda Lind, som kommer att hålla ett kort anförande som hälsning till Sara kulturhus.
ArkDes
Sara kulturhus

Presidentparets mottagning
Presidentparet står värd för en konsert på Kungl. Musikhögskolan till sina svenska värdars ära. Den följs av en mottagning i ett till pandemin anpassat mindre format.

Torsdag 9 september  

Statsbesökets tredje dag äger rum i Kiruna.

Esrange
Presidentparet och kungaparet besöker Esrange, tillsammans med ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans. De hälsas välkomna av VD Stefan Gardefjord. På rymdbasen Esrange Space Center, som ägs och drivs av det statligt ägda rymdbolaget Swedish Space Corporation (SSC), bedrivs nationell och internationell forskning och kommersiell rymdverksamhet, bland annat genom uppsändning av sondraketer och stratosfäriska ballonger samt satellitkommunikation. Här samarbetar sedan länge tyska och svenska rymdaktörer för att utveckla rymdområdet. Efter välkomstord av Stefan Gardefjord håller ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans ett anförande. Vid rundvisning på området kommer även representanter för de tyska företagen Rocket Factory Augsburg och ISAR Aerospace att delta.   
Esrange, Europeans Space Agency

Lunch – Kiruna nya stadshus
Landshövding Lotta Finstorp, ordföranden i kommunfullmäktige Stefan Sydberg och kommunalrådet Gunnar Selberg står värdar för en lunch i Kiruna nya stadshus, Kristallen. Under lunchen informerar kommunen om den pågående flytten av staden, om nya satsningar och förvaltningen av kulturarvet, inklusive byggnader som ska flyttas.
Kiruna stadshus Kristallen
Kiruna stadsomvandling

LKAB
Efter lunch besöker presidentparet och kungaparet, tillsammans med ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans, LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB). Statligt ägda LKAB, som grundades 1890, är en internationell gruv- och mineralkoncern. I visningsgruvan, 300 m under jord, kommer LKAB att presentera arbetet med omställningen av järn- och stålindustrin för en hållbar framtid, vilket bland annat inkluderar fossilfri järn- och stålproduktion, en digitaliserad, automatiserad och koldioxidfri gruvdrift och produktion av kritiska mineraler från återvunnet gruvavfall. LKAB:s vd Jan Moström tar emot vid ankomst och ger en introduktion till besöket och övriga presentationer. Representanter för Ericsson och ABB kommer även att delta för att berätta om vikten av digitalisering inom industrisektorn.
LKAB
Ericsson
ABB

Avskedsceremoni Kiruna flygplats
Statsbesöket avslutas när kungaparet tar farväl av sina gäster vid en avskedsceremoni på Kiruna flygplats.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Under perioden 5 februari till den 30 november 2021 var hon jämställdhets-och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.