Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Socialdepartementet

Reformer för ökad välfärd inom socialförsäkringar - Budgeten 2022

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2022 en rad förslag som ska öka välfärden i Sverige. Här kan du läsa om några av förslagen inom socialförsäkringsområdet.

Införd familjevecka och fem miljarder för att stärka sjukvården

Regeringen föreslår ytterligare fem miljarder för att stärka sjukvården i budgetpropositionen för 2022. Det handlar bland annat om satsningar på jämställd vård och förlossningsvård, satsningar på sjukvårdspersonalens vidareutbildning och medel till sjukvården för att hantera den vård som fått skjutas upp på grund av pandemin. Regeringen aviserar i budgetpropositionen också införandet av den så kallade familjeveckan under 2022 för att underlätta barnfamiljers vardag.

Pressmeddelande: Införd familjevecka och fem miljarder för att stärka sjukvården

Fortsatt beredskap för att hantera covid-19-pandemin

Regeringen föreslår stora satsningar på att hantera covid-19-pandemin eftersom den fortfarande är en stor utmaning i Sverige såväl som globalt. Bland annat föreslås ytterligare medel till vaccin och vaccinationer, storskalig smittspårning och testning samt förstärkning till myndigheter som har centrala uppgifter i hanteringen av pandemin. Regeringen föreslår också förlängt undantag i sjukförsäkringen vid uppskjuten vård och rehabilitering och förlängd möjlighet till ersättning när skola eller förskola stänger.

Pressmeddelande: Fortsatt beredskap för att hantera covid-19-pandemin

Regeringen föreslår åtgärder för ett starkare samhälle för alla

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 flera satsningar för att stärka tryggheten för de personer som har störst behov av samhällets stöd i vardagen. Regeringen föreslår höjd garantinivå samt höjt bostadstillägg i sjukersättningen och aktivitetsersättningen. Underhållsstödet för ensamstående föräldrar till barn som är 7 till 10 år föreslås höjas. Även åtgärder för stärkt rätt till assistans föreslås i budgeten för 2022.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ett starkare samhälle för alla

Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet i sjukförsäkringen

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen flera åtgärder för att förstärka sjukförsäkringen. Bland annat föreslås att taket i sjukpenningen höjs från 8 till 10 prisbasbelopp från den 1 januari 2022 samt ökad flexibilitet i sjukförsäkringen vid dag 365. Regeringen föreslår även en mer flexibel förläggning av arbetstiden vid deltidssjukskrivning, ökad trygghet för den som kallas in att arbeta vid behov, samt en förändrad arbetsförmågeprövning vid 62 års ålder.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet i sjukförsäkringen

Statlig offensiv mot fusk och välfärdsbrottslighet i regeringens höstbudget

Regeringen presenterar idag kommande förslag i arbetet mot välfärdsbrottsligheten. Regeringen vill inrätta en ny myndighet för systemövergripande kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen. Dessutom ska ytterligare medel anvisas till berörda myndigheter för att bekämpa fel och fusk och för att förstärka arbetet mot arbetslivskriminalitet. Totalt handlar det om tillskott på närmare 200 miljoner kronor nästa år. Förslagen kommer att ingå i regeringens budgetproposition för 2022.

Pressmeddelande: Statlig offensiv mot fusk och välfärdsbrottslighet i regeringens höstbudget

Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet för äldre

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 flera åtgärder för att stärka tryggheten för äldre. En ny trygghetspension föreslås för dem som slitit ut sig i arbetslivet och närmar sig pensionen. Regeringen föreslår också att bostadstillägget för pensionärer ska höjas.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår åtgärder för ökad trygghet för äldre

 

 

Mer om budgeten för 2022

Socialförsäkringens förslag finns i utgiftsområde 10, 11 och 12.