Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige driver på för ekonomisk jämställdhet inom OSSE

Publicerad

Sverige kommer under hösten att presentera ett förslag till beslut om kvinnors ekonomiska egenmakt inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Om samtliga OSSE:s 57 deltagande stater kan komma överens om beslutet skulle det bidra till att sätta fokus på kopplingen mellan kvinnors ekonomiska egenmakt och säkerhet.

 • OSSE-podiet

  Utrikesminister Ann Linde och Ulrika Funered, ambassadör OSSE-delegation i Wien under mötet.

  Fotograf: Lubomír Kotek

 • Medarbetare ur OSSE-delegationen

  Agnes Fälldin och Ulrika Grandin från UD i Stockholm lyssnar in mötet.

  Fotograf: Lubomír Kotek

 • OSSE-mötet

  På podiet syns bland annat Tjeckiens utrikesminister Jakub Kulhánek, utrikesminister Ann Linde och Ulrika Funered, Sveriges ambassadör för OSSE-delegationen i Wien.

  Fotograf: Lubomír Kotek

 • Maria Lunander och Mathilda Högling från Sveriges OSSE-delegation i Wien

  Maria Lunander och Mathilda Högling från Sveriges OSSE-delegation i Wien.

  Fotograf: Lubomír Kotek

Den 9-10 september hölls OSSE:s avslutande möte i forumet för miljö och ekonomi i Prag. Under mötet informerade utrikesminister Ann Linde - som under 2021 även innehar rollen som OSSE:s ordförande - att Sverige kommer lägga fram ett utkast till ministerrådsbeslut om kvinnors ekonomiska egenmakt som ska förhandlas under hösten. Om beslutet går igenom blir det ett mycket lyckat resultat för Sveriges ordförandeskap och en fin inramning inför det avslutande ministermötet som hålls i Stockholm 2–3 december. Samtidigt är det en stor utmaning att fatta beslut i OSSE då viktiga beslut inom organisationen fattas genom konsensus.

Starkt engagemang men skild syn på jämställdhetsfrågorna inom OSSE
Diskussionerna under mötesdagarna i Prag visade på ett starkt engagemang för temat från flera OSSE-stater. Länder från skilda delar av OSSE-regionen lyfte bland annat flera olika aspekter av kvinnors ekonomiska egenmakt - allt ifrån betydelsen av jämställdhetsintegrering i lagstiftning och budgetarbete, till vikten av att minska det digitala kunskapsgapet mellan män och kvinnor. Samtidigt visade diskussionerna att det finns olika syn på vissa frågor, så som kvinnors roll i familjen och om hur begreppet ”gender equality” ska tolkas.

Ekonomisk jämställdhet - en tydlig svensk prioritering
Ekonomisk jämställdhet är ett centralt område för Sveriges feministiska regering, i den feministiska utrikespolitiken, liksom under OSSE-ordförandeskapet 2021. Prioriteringen var tydlig i utrikesminister Ann Lindes inledningstal i Prag som hon höll i rollen som OSSE-ordförande. I talet betonade Ann Linde vikten av att länder i återhämtningen från covid-pandemin integrerar ett jämställdhetsperspektiv och verkar för starkare ekonomisk jämställdhet, detta eftersom många kvinnor drabbats väldigt hårt ekonomiskt under pandemin.

Sveriges prioritering om kvinnors ekonomiska egenmakt utgår bland annat från Sveriges engagemang i en global koalition om ekonomisk jämställdhet som FN har initierat. Sverige har ledarskap för koalitionen, tillsammans med andra länder och aktörer, under de kommande fem åren. I koalitionen driver Sverige frågor om ekonomiska reformer för jämställdhet och arbete mot diskriminerande lagstiftning, om jämställdhet på arbetsmarknaden och om feministisk handelspolitik.

Även miljöfrågan togs upp under mötet
I samband med mötet kunde Sverige också lyfta fram det arbete som gjorts kopplat till miljöfrågor under året. På uppdrag av det svenska ordförandeskapet har bland annat Stockholms internationella fredsforskningsinstitut SIPRI tagit fram en studie om hur OSSE:s arbete med klimatsäkerhet kan stärkas, vilket det svenska ordförandeskapet tänker bygga vidare på. Sverige kommer under hösten också lägga fram ett utkast till ministerrådsbeslut om miljö och säkerhet och om klimat och säkerhet.