Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Tyskt intresse för Elektrifieringskommissionens arbetssätt

Publicerad

Under den första dagen av det tyska statsbesöket den 7-9 september välkomnade infrastrukturminister Tomas Eneroth representanter ur den tyska delegationen på Infrastrukturdepartementet. Syftet med besöket var att ta del av Elektrifieringskommissionens arbete och arbetssätt.

Tomas Eneroth och ledamöter från Elektrifieringskommissionen i möte med den tyska delegationen.
Betydelsen av samverkan lyftes när Elektrifieringskommissionen träffade den tyska delegationen. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledde mötet och lyfte regeringens ambition att bli det första fossilfria välfärdslandet. Infrastrukturministern poängterade också betydelsen av samarbete och stort engagemang från många aktörer i samhället, men också vikten av att gemensamt ta ansvar för att snabba på elektrifieringen så att klimatmålen kan nås.

Ledamöterna Jenny Larsson, VD Hitachi ABB Power Grids i Sverige och ordförande för Näringslivets transportråd, och Johan Mörnstam, Europachef E.ON Energidistribution, delade med sig av sina intryck och erfarenheter från arbetet i Elektrifieringskommissionen.

Under mötet uppmärksammades att Sverige har samlat transport-, energi- och digitaliseringsfrågorna på Infrastrukturdepartementet, liksom ambitionen att ta ett helhetsgrepp om såväl förutsättningarna för elektrifieringen av transporterna som om hur elektrifieringen kan påskyndas. Samarbetet mellan offentliga aktörer och näringslivet inom Elektrifieringskommissionen och i arbetet med elektrifieringslöften lyftes fram under mötet.

Syftet med statsbesöket är att främja de redan goda svensk-tyska relationerna och ytterligare stärka långsiktiga politiska, ekonomiska, samhälleliga och kulturella förbindelser. Besöket syftar också till att stimulera fördjupade samarbeten inom bland annat klimat, energi och digitalisering, med fokus på innovativa och hållbara lösningar.