Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Arbetsmiljö och europeiska planeringsterminen på EU-möte

Publicerad

När arbetsmarknadsminister Eva Nordmark träffar sina kollegor i Luxemburg den 15 oktober står den europeiska planeringsterminen samt framtidens arbetsmiljö på dagordningen. Ministrarna förväntas även att anta rådsslutsatser om riktlinjer för sysselsättningen och jämställdhetsintegrering i EU:s budget.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark deltar i mötet den 15 oktober
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark deltar i mötet den 15 oktober. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Den europeiska planeringsterminen

Ministrarna inleder mötet med en riktlinjedebatt om den europeiska planeringsterminens framtid och den sociala pelarens roll. I samband med det ska ministrarna också godkänna huvudbudskap från Sysselsättningskommittén och Kommittén för social trygghet om utmaningar på det sysselsättnings- och socialpolitiska området. Huvudbudskap baseras på en årlig rapport som bland annat beskriver framstegen i förhållande till målen i Europa 2020-strategin och de övergripande trenderna på EU:s arbetsmarknad. 

Regeringen avser att ställa sig bakom ett godkännande av sysselsättningskommitténs huvudbudskap.

Arbetsmiljö i framtidens arbete

På eftermiddagen kommer ministrarna att ha en diskussion om arbetsmiljö i framtidens arbetsliv.

Regeringen välkomnar diskussionen och kommer att uppmärksamma vikten av en hög skyddsnivå på arbetsmiljöområdet. 

Ministrarna förväntas också att anta rådsslutsatser om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik och om jämställdhetsintegrering i EU:s budget. De kommer även att ha en lunchdiskussion om de sociala trygghetssystemen i EU är anpassade till den åldrande befolkningen.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark företräder Sverige på mötet.

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård 15 oktober

Mer om mötet den 15 oktober

Mer om arbetet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (Epsco)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.