Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Viktig debatt om framtidens arbetsmiljö på EU-möte

Publicerad

När EU-ländernas arbetsmarknadsministrar möttes i Luxemburg den 15 oktober, stod bland annat framtidens arbetsmiljö och den europeiska planeringsterminen på dagordningen.

Arbetsmiljö i framtidens arbete

Ministrarna höll en diskussion om arbetsmiljön i framtidens arbetsliv, som också är en viktig fråga för regeringen.

- I Sverige har vi satt som mål att nå en nollvision mot dödsolyckor på arbetet i vår nya arbetsmiljöpolicy. Ingen ska behöva dö på jobbet och ingen ska dö på grund av arbetet framhöll Eva Nordmark i diskussionen.

Den europeiska planeringsterminen

Ministrarna diskuterade den europeiska planeringsterminens framtid och den sociala pelarens roll. De godkände också huvudbudskapen från Sysselsättningskommittén och Kommittén för social trygghet om utmaningar på det sysselsättnings- och socialpolitiska området. Huvudbudskapen baseras på en årlig rapport som bland annat beskriver framstegen i förhållande till målen i Europa 2020-strategin och de övergripande trenderna på EU:s arbetsmarknad. 

Ministrarna antog även rådsslutsatser om jämställdhetsintegrering i EU:s budget.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark företrädde Sverige på mötet.

Slovenska ordförandeskapet

Om mötet på EU:s ministerråd för sysselsättning, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.