Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Socialdepartementet

Lena Hallengren berättar om viktiga budgetsatsningar inom folkhälsa och sjukvård

Publicerad

Socialminister Lena Hallengren berättar om viktiga budgetsatsningar för fortsatt beredskap inför covid-19-pandemin samt att stärka sjukvården i budgetpropositionen för 2022. Exempelvis föreslås ytterligare fem miljarder för att stärka sjukvården med satsningar på jämställd vård och förlossningsvård, satsningar på sjukvårdspersonalens vidareutbildning och medel till sjukvården för att hantera den vård som fått skjutas upp på grund av pandemin.