Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Utrikesdepartementet

Militärrådgivare från OSSE-länder besökte Sverige

Publicerad

Militärrådgivare och andra deltagare från totalt 33 av OSSE:s deltagande stater besökte den 30 september - 1 oktober Sverige för att diskutera OSSE:s militärpolitiska uppförandekod. Ett fokus var likabehandling av män och kvinnor i försvarsmakter och deltagarna fick bland annat insyn i verksamheten vid Nordic Center for Gender in Military Operations.

  • Militärrådgivare från OSSE-länder besökte Sverige

    Besöket innefattade en halvdag på Försvarsmaktens högkvarter och en heldag på Livgardet i Kungsängen.

    Foto: Mona Olsson/Försvarsmakten

  • Militärrådgivare från OSSE-länder på besök i Sverige

    Besöket innefattade en halvdag på Försvarsmaktens högkvarter och en heldag på Livgardet i Kungsängen.

    Foto: Mona Olsson/Försvarsmakten

Som ordförande i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) stod Sverige värd för Stockholmsbesöket inom ramen för Code of Conduct, OSSE:s militärpolitiska uppförandekod. Denna antogs 1994 av OSSE:s deltagande stater och i år ville Sverige lyfta hur uppförandekoden kan omsättas i konkret handling. Ett särskilt fokus vid besöket var att visa på hur Sverige säkerställer likabehandling av män och kvinnor i Försvarsmakten och hur strukturer som hindrar kvinnor att verka i sin fulla kapacitet kan undanröjas. Jämställdhet är en av huvudprioriteringarna för Sveriges ordförandeskap i OSSE.

Besöket innefattade en halvdag på Försvarsmaktens högkvarter och en heldag på Livgardet i Kungsängen. På Livgardet besöktes bland annat en av bataljonerna, och därefter fick deltagarna ta del av verksamheten vid Nordic Center for Gender in Military Operations (NCGM). Centret arbetar bland annat med att främja jämställdhet i militära operationer. Ett praktiskt exempel på varför det är relevant är den fördel det innebär att ha både kvinnor och män i militära insatser som arbetar med visitationer.

Utrikesminister Ann Linde deltog i egenskap av OSSE-ordförande.

– Kvinnor ska ha samma möjligheter som män att tjänstgöra. Strukturella hinder måste tas bort och jämställdhetsfrågorna måste prioriteras. På marken måste hänsyn tas till könsaspekter. Samtidigt är jag stolt över att vi i Sverige har kommit långt inom området, sa Ann Linde.

På Försvarsmaktens högkvarter hölls anföranden av bland annat Chefen för Ledningsstaben viceamiral Jonas Haggren.

– Agendan för kvinnor, fred och säkerhet är nödvändig i fredsoperationer. För att kunna genomföra effektiva operationer utomlands måste vi börja här hemma - genom att säkerställa en inkluderande miljö där kvinnor likväl som män ges samma möjlighet att verka i Försvarsmakten, sa Jonas Haggren.