Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Peter Hultqvist tog emot Litauens försvarsminister

Publicerad

Den 8 oktober tog försvarsminister Peter Hultqvist emot sin kollega från Litauen, Arvydas Anušauskas, för ett bilateralt möte i Stockholm. På agendan stod bland annat diskussioner om säkerhetsläget i närområdet och Sveriges och Litauens försvarssamarbete.

Försvarsminister Peter Hultqvist och Litauens försvarsminister Arvydas Anušauskas skakar hand utomhus.
Försvarsminister Peter Hultqvist med sin kollega från Litauen, Arvydas Anušauskas. Foto: Marcus Björkman/Regeringskansliet

De båda ministrarna konstaterade att säkerhetsläget i Östersjöområdet över tid har försämrats.

– Det är denna säkerhetspolitiska miljö som motiverar en ny inriktning för det svenska försvaret med en förmågeökning för det nationella försvaret och fördjupade internationella samarbeten. Samarbetet med Litauen är ett exempel på det, säger Peter Hultqvist.

Med Arvydas Anušauskas diskuterade han nordisk-baltiskt försvarssamarbete, liksom andra försvarssamarbeten med fokus på norra Europa, som Joint Expeditionary Force (JEF) och Norra gruppen.

Arbetet med totalförsvaret stod därtill på dagordningen, inklusive samordningen mellan det civila och militära försvaret.

– Sverige och Litauen har en lång tradition av samarbete och en gemensam syn på säkerhetsutmaningarna i närområdet. Det finns en stark solidaritet, säger Peter Hultqvist.

De två försvarsministrarna diskuterade även utvecklingen i Afghanistan, Mali och Ukraina samt försvarssamarbetet inom EU.