Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Rättsstatens principer och konferensen om Europas framtid på ministermöte

Publicerad

När medlemsländernas EU-ministrar möts den 19 oktober inom ramen för EU:s ministerråd för allmänna frågor är situationen på rättstatsområdet på dagordningen. Ministrarna kommer också att förbereda det kommande EU-toppmötet den 21–22 oktober samt diskutera konferensen om Europas framtid. EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige.

EU-minister Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige när EU:s ministerråd för allmänna frågor möts i Luxemburg 19 oktober. Rättsstatens principer, Europas framtidskonferens och förberedelser för EU-toppmötet senare i veckan står på dagordningen. Foto: Sveriges EU-representation

Förberedelse för Europeiska rådet, ER

Ministrarna ska diskutera utkast till slutsatser för ER den 21–22 oktober. Vid toppmötet väntas den epidemiologiska situationen diskuteras liksom vaccinering och fortsatta samordningsinsatser inom EU för att återställa fri rörlighet och internationell solidaritet beträffande vaccindelning.

En annan fråga på ER:s dagordning gäller genomförandet av EU:s digitala agenda och förhandlingarna om rättsakterna på området.  Stigande energipriser förväntas också diskuteras på ER och vilka effekterna blir för medborgare och näringsliv. Avslutningsvis kommer ER även förbereda en rad internationella toppmöten såsom ASEM-mötet i november, toppmötet om Östliga partnerskapet i december och COP26 i Glasgow och COP15 om biologisk mångfald i Kunming.

Rättsstatens principer

Den årliga rättsstatsdialogen kommer att äga rum enligt en överenskommelse från 2014. Diskussionen utgår från EU-kommissionens andra årliga rapport om situationen på rättsstatsområdet inom EU som publicerades den 20 juli 2021.

I rapporten granskas utvecklingen på fyra områden; de nationella rättssystemen, åtgärder mot korruption, situationen för press och media samt kontroll och balans i det institutionella systemet.

Konferensen om Europas framtid

Det slovenska ordförandeskapet väntas rapportera om förberedelserna inför konferensen den 22–23 oktober med tonvikt på Europaparlamentets plenarförsamling den 23 oktober inklusive konferensens arbetsgrupper som dagen innan förbereder plenarförsamlingen. Konferensens digitala plattform och interimsrapporter ska också tas upp.

Mötet äger rum i Luxemburg.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s råd för allmänna frågor 19 oktober

Mer om mötet i EU:s ministerråd för allmänna frågor 18 oktober

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.