Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Respekt för rättsstatens principer och höga energipriser på Stefan Löfvens sista EU-toppmöte

Publicerad

Betydelsen av att medlemsländer följer rättsstatens principer och hanteringen av stigande energipriser, var två frågor som statsminister Stefan Löfven diskuterade när han träffade övriga EU-ledare vid veckans EU-toppmöte i Bryssel.

Statsminister Stefan Löfven i rådsbyggnaden före mötet
Statsminister Stefan Löfven träffade sina EU-kollegor på toppmötet i Bryssel 21-22 oktober. Foto: EU-representationen

Detta var troligen Stefan Löfvens sista EU-toppmöte som statsminister och i samband med mötet avtackades både han och Tysklands förbundskansler Angela Merkel, som även hon gjorde sitt sista möte som kansler. 

– När det gäller frågan om efterlevnaden av rättsstatens principer är det ett tydligt svenskt krav att dessa ska följas för att få ta del av EU-medel. Detta var en viktig faktor i vår förhandling av EU:s långtidsbudget, sade Stefan Löfven i samband med mötet.

Diskussionen om de stigande energipriserna och huruvida dessa utgör skäl för att sänka EU:s klimatambitioner var en annan fråga som var på ledarnas agenda. Här är den svenska ståndpunkten att det tvärtom är en fortsatt investering i hållbar energi som måste vara den långsiktiga lösningen på problemet. Det är Europas stora beroende av naturgas som är en stor del av problemet med de höga energipriserna och detta måste på sikt brytas, enligt statsminister Löfven. 

Ledarna fick också en lägesbild av covidsmittspridningen och hur vaccinationsgraden i olika medlemsländer ser ut. 

Det var på svenskt initiativ även en diskussion mellan ledarna om vikten av öppen och fri handel samt om digitalisering. När det gäller migrationsfrågan diskuterades hur EU:s samarbete med transit- och ursprungsländer kan stärkas.

Den nyligen genomförda konferensen till minne av förintelsens offer och mot antisemitism Malmö Forum gjorde ett avtryck i slutsatserna från mötet, vilket välkomnades av statsminister Löfven. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.