Stigande energipriser på EU-rådsmöte

Publicerad

På ett extrainsatt energiministermöte den 26 oktober ska energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman och hans EU-kollegor diskutera de höga energipriserna som för tillfället råder inom EU.

Anders Ygeman på en presskonferens
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman företräder Sverige på mötet om de stigande energipriserna i EU. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Mot bakgrund av de ovanligt höga energipriserna i EU har det slovenska ordförandeskapet kallat till ett extrainsatt möte i energirådet för att diskutera möjliga åtgärder på nationell nivå och på EU-nivå.

EU-kommissionen har tagit fram en verktygslåda med förslag på åtgärder som medlemsländerna själva kan vidta på kort sikt för att hantera situationen och stötta människor som drabbas. På medellång till lång sikt föreslår EU-kommissionen åtgärder för att öka takten i utbyggnaden av elproduktionen, snabbare tillståndsprocesser, energilagring och eventuell frivillig EU-gemensam upphandling av strategiska gaslager.

För Sverige är det centralt att EU ser övergången till hållbar energi som den enda långsiktiga lösningen och att unionen måste säkra tillgången till billig fossilfri energi. Regeringen anser att åtgärder för att bemöta den pågående energikrisen inte får riskera att snedvrida energimarknaden eller utsläppshandelns funktion.

Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman företräder Sverige på mötet i Luxemburg.

Slovenska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Mer om mötet i energirådet 26 oktober

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.