Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Tal av statsminister Stefan Löfven inför Malmöforumet

Publicerad

"Jag har lovat de Förintelseöverlevande att göra vad jag kan – som statsminister och människa – för att mänsklighetens mörkaste kapitel aldrig ska glömmas och för att motarbeta antisemitism och rasism."

Tal av statsminister Stefan Löfven inför Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, Remember – ReAct.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Bakgrund

2020 var det 75 år sedan andra världskrigets slut och Auschwitz-Birkenau befriades. Det var även 20 år sedan det första internationella forumet om Förintelsen anordnades i Stockholm. I samband med Stockholmsforumet inrättandes International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) och även myndigheten Forum för levande historia.

Många av de som överlevde Förintelsen är i dag till åren komna och kommer snart inte att själva kunna berätta om sina erfarenheter. Samtidigt växer antisemitiska krafter sig allt starkare världen över. Det är mot bakgrund av detta som statsminister Stefan Löfven bjudit in till Remember ReAct - en internationell konferens i Malmö om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

Med anledning av coronapandemin har konferensen senarelagts ett år och äger rum den 13 oktober 2021.