Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

"Vi har alla en skyldighet att stå upp mot antisemitismen"

Publicerad

Vad vill statsminister Stefan Löfven att Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen ska leda till och vilka är Sveriges åtaganden? Intervju med statsministern inför Malmöforum som äger rum den 13 oktober.

 • Statsminister Stefan Löfven fotograferad i Yad Vashem.

  Den 22-23 januari 2020 besökte statsminister Stefan Löfven Jerusalem för att delta vid World Holocaust Forum och hedra Förintelsens offer, samt uppmärksamma att det är 75 år sedan befrielsen av Auschwitz Birkenau. Minneshögtiden ägde rum den 23 januari på Yad Vashem, som är den israeliska myndigheten till minne av Förintelsens offer.

  Foto: Maria Soläng/Regeringskansliet

 • Statsminister Stefan Löfven och hans hustru Ulla Löfven håller tillsammans i ett papper med texten #WeRemember

  Den 27 januari 2019 uppmärksammade regeringen Förintelsens minnesdag. Statsminister Stefan Löfven tillsammans med sin fru Ulla Löfven, här fotograferade utanför Stora Synagogan i Stockholm, deltog i bland annat en minnesceremoni som arrangerades av Stockholms judiska församling.

  Foto: Nils Petter Nilsson/Regeringskansliet

 • Statsminister Stefan Löfven och hans hustru Ulla Löfven står med böjda huvuden vid minnesmonumentet för förintelsens offer.amför

  Statsminister Stefan Löfven tillsammans med hustru Ulla Löfven deltog den 27 januari 2018 i en minnesceremoni på Raul Wallenbergs torg i samband med Judiska församlingens högtidlighållande av minnet över förintelsens offer.

  Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Statsminister Stefan Löfven har bjudit in stats- och regeringschefer, internationella organisationer och sociala medieplattformar till Remember – ReAct, Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Den 13 oktober äger forumet rum i Malmö.

Varför är den här konferensen viktig?

– Trots att antisemitismen borde tillhöra historien så ser vi att den sprider sig i dagens samhälle. Hatet mot judar finns i vår historia, i högerextrema grupper, i delar av vänstern och i islamistiska miljöer. Vi ser konspirationsteorier i sociala medier och hur minnet av Förintelsen förvanskas och exploateras för politiska ändamål. 

Vi har alla en skyldighet att stå upp mot antisemitismen. En viktig del av det är att minnas Förintelsen, något som blir svårare nu när de som överlevde börjar bli till åren och snart inte längre kan berätta om sina upplevelser. Genom att minnas och att agera mot antisemitism i dag ser vi till att något liknande Förintelsen aldrig sker igen. 

Under konferensen ska alla länder bidra med konkreta åtaganden för att stärka arbetet med hågkomsten av förintelsen och bekämpandet av rasism. Vad hoppas du att det ska leda till?

– Att vi tar oss från ord till handling. Grunden för arbetet med hågkomst och mot antisemitism finns sedan tidigare, bland annat i Stockholmsdeklarationen från år 2000. Det som behövs nu är inte fina ord och högtravande formuleringar, utan vi måste säkerställa att saker sker mer konkret. Att deltagarna på Remember-ReAct kommer till forumet med konkreta åtgärder hoppas jag ska leda till att vi gemensamt kan ta rejäla steg framåt i det här viktiga arbetet.

Vilka är Sveriges åtaganden och varför har vi valt dem?

– Vi gör flera åtaganden i samband med Remember-ReAct för att bidra till både minnet av Förintelsen och till att förhindra antisemitismen i dag och framåt. Sverige åtar sig att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen, att främja utbildning för att förebygga antisemitism och andra former av rasism och att stärka forskning om Förintelsen, att bekämpa antisemitism, antiziganism och andra former av rasism – online och offline – och att främja judiskt liv, stärka arbetet för romsk inkludering och förstärka civila samhällets säkerhet

För att göra de här sakerna genomför vi en mängd åtgärder, bland annat inrättar vi ett museum för att bevara och föra vidare minnet av Förintelsen och gör en utbildningssatsning för att förebygga antisemitism och andra former av rasism.

Jag vill också uppmana alla människor att tänka till och fråga sig – vad kan jag göra för att motarbeta rasism och antisemitism?

Läs mer om Sveriges samtliga åtaganden:
Malmöforumet: Sveriges åtaganden för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, antiziganism och andra former av rasism - Regeringen.se

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Bakgrund

2020 var det 75 år sedan andra världskrigets slut och Auschwitz-Birkenau befriades. Det var även 20 år sedan det första internationella forumet om Förintelsen anordnades i Stockholm. I samband med Stockholmsforumet inrättandes International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) och även myndigheten Forum för levande historia.

Många av de som överlevde Förintelsen är i dag till åren komna och kommer snart inte att själva kunna berätta om sina erfarenheter. Samtidigt växer antisemitiska krafter sig allt starkare världen över. Det är mot bakgrund av detta som statsminister Stefan Löfven bjudit in till Remember ReAct - en internationell konferens i Malmö om hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

Med anledning av coronapandemin har konferensen senarelagts ett år och äger rum den 13 oktober 2021.