Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Artikel från Statsrådsberedningen

Ministerdebatt om rättsstatens principer i EU

Publicerad

Situationen i EU för rättsstatens principer och konferensen om Europas framtid var två huvudfrågor när EU:s ministerråd för allmänna frågor möttes 19 oktober.
På mötet förbereddes också EU-toppmötet senare i veckan. EU-minister Hans Dahlgren företrädde Sverige.

Rättsstatens principer

Ministrarna hade den årliga så kallade rättsstatsdialogen enligt en överenskommelse från 2014.

Den utgick från EU-kommissionens andra årliga rapport om situationen på rättsstatsområdet inom EU som publicerades den 20 juli 2021. Där granskas fyra områden; de nationella rättssystemen, åtgärder mot korruption, situationen för press och media samt kontroll och balans i det institutionella systemet.

Konferensen om Europas framtid

Det slovenska ordförandeskapet rapporterade om förberedelserna inför konferensen den 22–23 oktober med tonvikt på Europaparlamentets plenarförsamling den 23 oktober inklusive konferensens arbetsgrupper som dagen innan förbereder plenarförsamlingen.

Förberedelse för Europeiska rådet, ER

Ministrarna diskuterade utkastet till slutsatser för ER som tar upp den epidemiologiska situationen, vaccinering och fortsatta samordningsinsatser inom EU för att återställa fri rörlighet och internationell solidaritet beträffande vaccindelning.

Även frågan om de stigande energipriserna var föremål för diskussion och kommer behandlas i samband med ER.

Utrymme ges också till EU:s digitala agenda och kommande toppmöten om EU:s östliga partnerskap och klimatmötet COP26 i Glasgow i november.

Producerat av EU-representationen

Slovenska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s ministerråd för allmänna frågor 19 oktober

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.