Artikel från Kulturdepartementet

Ett nytt europeiskt Bauhaus och en europeisk idrottsmodell på EU-möte

Publicerad

När EU:s ministrar för kultur, audiovisuella medier och idrott träffas i Bryssel den 30 november väntas de bland annat anta rådsslutsatser om arkitektur och det nya europeiska Bahausinitiativet. Ministrarna ska också godkänna en resolution om en europeisk modell för idrott.

Mötet äger rum i Europabyggnaden i Bryssel
Mötet äger rum i Europabyggnaden i Bryssel Foto: Europeiska unionens råd

När EU:s ministrar för kultur, audiovisuella medier och idrott träffas i Bryssel den 30 november väntas de bland annat anta rådsslutsatser om arkitektur och det nya europeiska Bahausinitiativet. Ministrarna ska också godkänna en resolution om en europeisk modell för idrott.

Bahausinitiativet

Ministrarna ska godkänna rådsslutsatser om kultur och arkitektur kopplat till det nya europeiska Bauhausinitiativet, som kommissionen lanserade i början av 2021. Initiativet ska skapa en mötesplats där framtida sätt att leva ska formges, med konst, kultur, social inkludering, vetenskap och teknik samt hög kvalitet vid renoveringar och nybyggnation är centrala inslag. .

En europeisk modell för idrott

På mötet förväntas ministrarna att godkänna en rådsresolution om huvuddragen i en europeisk idrottsmodell. Medlemsländerna uppmanas bland annat att stödja föreningsfrihet och den pyramidala organisationsstrukturen i den europeiska idrottsrörelsen.

Övriga frågor

Ministrarna ska hålla en riktlinjedebatt om kulturarv. Diskussionsunderlaget lyfter fram rätten till kulturarv som en mänsklig rättighet samt att engagemanget i kulturarvet inklusive skydd och bevarande är viktigt för samhällets identitet.

Sverige, Danmark och Finland kommer att lyfta en gemensam övrig fråga om transparens och demokrati i internationella idrottsfederationer.

Ambassadör Torbjörn Haak representerar Sverige på mötet.

 

 

 

 

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning

Mer om mötet i EU:s kultur och idrottsråd 30 november

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.