Artikel från Utrikesdepartementet

EU:s utvecklingspolitik på rådsmöte

Publicerad

När EU-ländernas ministrar för internationellt utvecklingsarbete möts i Bryssel den 19 november ska de ha ett samtal med Samantha Power, chef för USA:s utvecklings- och biståndsorganisation USAID, om gemensamma prioriteringar på bland annat klimatområdet. På dagordningen står också diskussioner om vatten och pandemihantering.

EU:s höga representant Josep Borrell inleder mötet med att ta upp utvecklingen i Afganistan, Etiopien och Sudan.

Samtal med USAID

I en informell diskussion med USAID:s chef Samantha Power ska ministrarna ta upp en rad gemensamma prioriteringar såsom pandemihantering, klimat och energi och det faktum att demokrati och mänskliga rättigheter urholkas på många platser i världen.

Geografiska områden som sannolikt kommer att tas upp är Afrikas horn, Afganistan, Västra Balkan samt EU:s östliga partnerskaps sex medlemsländer. Samtalet bygger vidare på EU:s toppmöte med USA i juni och är ett steg i återuppbyggnaden av den transatlantiska länken.

Vattenarbetets roll i EU:s utrikespolitik

Ministrarna ska diskutera Centralasiens utmaningar inom vattenförsörjning. Situationen i regionen i kombination med vattnets centrala roll för grön återhämtning, resiliens och utveckling i ett brett perspektiv gör att det är en grund för diskussion om vatteninsatsernas generella betydelse i EU:s gemensamma utvecklingspolitik. Vattenfrågor är också en av det slovenska ordförandeskapets prioriteringar.  

Vaccindelning

Ministrarna kommer att få en lägesuppdatering om Team Europe-satsningen värd 34 miljarder euro för att finansiera vaccin och andra pandemirelaterade insatser på olika platser i världen.

Statssekreterare Janine Alm Ericson företräder Sverige på mötet.

Pressbild Janine Alm Ericson
Statssekreterare Janine Alm Ericson företräder Sverige på mötet om EU:s gemensamma utvecklingspolitik. Foto:Kristian Pohl/Regeringskansliet

Producerat av EU-representationen

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s utrikesråd om internationell utveckling 19 november

Mer om mötet i EU:s utrikesråd om utvecklingspolitik 19 november

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.