Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog i Rikshemvärnstinget 2021

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist höll idag ett digitalt anförande vid Rikshemvärnstinget. Överbefälhavare Micael Bydén deltar också liksom ett hundratal hemvärnssoldater från hela Sverige.  

Peter Hultqvist på en storskärm med  publik som tittar på honom.
Försvarsminister Peter Hultqvist höll ett digitalt anförande vid Rikshemvärnstinget 2021 som pågår i Kalmar den 12–14 november. Foto: Therese Åkerstedt/Tidningen Hemvärnet

Rikshemvärnstinget genomförs vartannat år på olika platser i Sverige. I år hålls Rikshemvärnstinget i Kalmar den 12–14 november och samlar ett hundratal hemvärnssoldater från landets 40 bataljoner.

– Hemvärnet fyller tillsammans med de frivilliga försvarsorganisationerna en avgörande roll för att säkra försvaret av Sverige. Hemvärnet bidrar också till folkförankringen av det svenska försvaret. Rikshemvärnstinget är ett viktigt möte där många centrala frågor diskuteras och där inte minst det stora engagemanget i Hemvärnet kommer fram, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Hemvärnet har en central roll i att skydda mobilisering av övriga krigsförband samt för skyddet och försvaret av viktiga områden och anläggningar. Tack vare sin storlek, närvaro över hela Sverige och lokala förankring är Hemvärnet en avgörande del av det svenska försvaret.