Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Peter Hultqvist i bilateralt möte med Australiens försvarsminister

Publicerad

Den 8 november hade försvarsminister Peter Hultqvist ett digitalt möte med Australiens försvarsminister Peter Dutton. På agendan för mötet stod bland annat diskussioner om säkerhetsläget i Sveriges respektive Australiens närområden samt de båda ländernas samarbete inom försvarsområdet.

Peter Dutton till vänster på bilden. Peter Hultqvist  till höger på bilden.
Australiens försvarsminister Peter Dutton och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist. Fotomontage: Dutton/Australiens försvarsdepartementet. Hultqvist/Kristian Pohl (Regeringskansliet).

Sverige och Australien har ett mycket gott samarbete inom försvarsområdet som sträcker sig långt tillbaka i tiden och som succesivt utvecklats. Därtill samarbetar länderna inom en rad olika multinationella fora, bland annat inom ramen för EU:s olika samarbeten med Australien. 

– Jag har idag haft givande diskussioner med Peter Dutton, inte minst om våra samarbeten inom försvarsområdet. Vi har också talat om de utmaningar som den säkerhetspolitiska utvecklingen medför i våra respektive närområden och vad dessa innebär, sade Peter Hultqvist. 

Vid mötet redogjorde Peter Hultqvist för sin kollega för den försämring som skett över tid avseende säkerhetsläget i Östersjöområdet, en försämring som är bakgrunden till den nya inriktningen för det svenska försvaret med en förmågeökning för det nationella försvaret och fördjupade internationella samarbeten.

– Den förmågeökning som vi nu genomför för det svenska försvaret är av stort intresse internationellt och mötet idag gav mig möjlighet att ingående berätta om det arbete vi genomför, sade Peter Hultqvist.