Artikel från Utrikesdepartementet

USA och WTO i centrum på handelsmöte

Publicerad

När EU-ländernas handelsministrar möts i Bryssel den 11 november ska de gå igenom läget inför världshandsorganisationen WTO:s ministerkonferens senare i höst. De ska också diskutera den transatlantiska handelsrelationen.  

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
EU:s utrikesråd för handelsfrågor möts i Bryssel 11 november. EU:s relationer med USA och förberedelser inför WTO konferensen MC12 är huvudfrågor på dagordningen. Foto: Europeiska unionens råd

EU:s handelsrelationer med USA

Ministrarna ska diskutera läget i relationen mellan EU och USA.

Den transatlantiska handeln har mycket stor betydelse för Sverige. Regeringen vill se ett ambitiöst och öppet handels- och investeringsklimat med USA och dra nytta av det nyinrättade handelsteknologiska rådet TTC för att göra framsteg inom grön omställning.

Diskussion inför WTO-konferensen MC12

Handelsministrarna kommer att få en uppdatering om läget i förberedelserna inför WTO:s ministerkonferens MC12 i slutet av november. EU-kommissionen driver på för reformer av WTO som kan möta de strukturella utmaningarna och verkar för överenskommelser om bland annat fiskesubventioner, jordbruk, handel och hälsa samt handel och klimat.

Regeringen anser att en modernisering av WTO är central och står bakom de förslag som EU-kommissionen lagt fram. Regeringen vill ha ett multilateralt och regelbaserat system för världshandeln och att WTO ska återuppta rollen inom tvistlösning för att hantera handelskonflikter. Klimatarbete och hållbar utveckling i enlighet med FN:s utvecklingsmål är också prioriterat.

Därutöver kommer ministrarna få en presentation av genomförande och efterlevnad av EU:s handelsavtal samt en uppdatering om EU-kommissionens kommande översyn av genomförandet av kapitlen om hållbarhet i EU:s handelsavtal.

Under mötet kommer ministrarna också ha ett åsiktsutbyte med USA:s handelsrepresentant Katherine Tai.

Sverige företräds på mötet av EU-ambassadör Lars Danielsson.

Producerat av EU-representationen

Slovakiska EU-ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s utrikesråd 11 november

Mer om arbetet i EU:s råd för utrikesfrågor, FAC

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.