Artikel från Socialdepartementet

Aktuella frågor inom politikområdet funktionshinder och socialförsäkringar på Funktionshindersdelegationens möte

Publicerad

Vid Funktionshindersdelegationens möte den 9 december medverkade socialminister Lena Hallengren och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi som berättade om aktuella frågor samt svarade på frågor från organisationerna.

Porträttbild på socialminister Lena Hallengren och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Socialminister Lena Hallengren och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi medverkade på Funktionshindersdelegationens möte. Foto: Regeringskansliet

Smittskyddsåtgärder för covid-19

Lena Hallengren berättade om läget i pandemin. På grund av en ökad smittspridning och viss ökad vårdbelastning har regeringen presenterat en ny åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder mot spridningen av covid-19 som började gälla 8 december. Regeringen vill även förlänga och återinföra ekonomiska stödåtgärder för att begränsa smittspridningen i samhället.

Dialog kring delegationens arbete

Lena Hallengren hade en dialog kring delegationens arbete 2020 – 2021. Mötet var det sista med den nuvarande Funktionshindersdelegationens ledamöter. Hon har skickat ut en inbjudan till organisationerna att föreslå nya ledamöter för perioden 2022–2023.

Aktuella frågor inom socialförsäkringspolitiken

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi lyfte ändringarna i sjukförsäkringen som presenterades i budgeten och som träder i kraft efter årsskiftet. Särskilt fokus var på sjuk- och aktivitetsersättningen. 

Om Funktionshindersdelegationen

Sedan 2001 är Funktionshindersdelegationen regeringens nationella samordningsorgan för ömsesidig dialog och informationsutbyte mellan regeringen och funktionshindersrörelsen. Ordförande i delegationen är socialminister Lena Hallengren.

Funktionshindersdelegationen består för närvarande av representanter från Funktionsrätt Sverige, Nätverket Unga för Tillgänglighet (NUFT) samt Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet (DHR), Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Synskadades Riksförbund (SRF). I delegationen ingår dessutom representanter från Regeringskansliet.