Ändrade regler om permanent uppehållstillstånd berör även doktorander

Publicerad

Den 20 juli 2021 ändrades vissa regler om uppehållstillstånd i utlänningslagen (2005:716). Lagändringarna innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd blir huvudregel och att ett permanent uppehållstillstånd bara kan beviljas om vissa särskilda krav är uppfyllda, däribland ett krav på försörjning. De särskilda kraven gäller som huvudregel för alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd i Sverige, även doktorander.

De särskilda kraven för permanent uppehållstillstånd innefattar bland annat ett försörjningskrav där försörjnings­förmågan måste ha viss varaktighet. Det är Migrationsverket och migrationsdomstolarna som prövar om de särskilda kraven för permanent uppehållstillstånd är uppfyllda. Den som inte uppfyller de särskilda kraven för permanent uppehållstillstånd kan ansöka om fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd för till exempel studier, forskning eller arbete.

Forskare som har slutfört sin forskning och studenter som har slutfört sina högskolestudier i Sverige har även möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd i ett år för att söka arbete eller starta företag. Det underlättar för nyexaminerade att stanna kvar i Sverige efter avslutade studier.