Artikel från

Arbetsmarknadsministrar överens om minimilöner

Publicerad

EU:s arbetsmarknadsministrar godkände en allmän inriktning om minimilöner när de träffades i Bryssel den 6december. Andra frågor på dagordningen var bland annat lönetransaparens. Den 7 december stod den europeiska hälsounionen på dagordningen.

Minimilöner

Rådet godkände en allmän inriktning om minimilöner i EU som syftar till att sätta ett ramverk för att främja att arbetstagare i EU ska få tillräckliga minimilöner, i form av en lagstadgad minimilön eller löner som sätts enligt kollektivavtal.

– Idag finns det ett väldigt starkt stöd i ministerrådet för den text som presenterades kring hur vi ser på minimilönefrågan som innebär ett skydd för den svenska lönebildningsmodellen och det var också väldigt tydligt under mötet att medlemsstaterna brett står upp för den här texten och att man också ser vikten av att de olika nationella arbetsmarknadsmodellerna respekteras. Nu väntar tuffa förhandlingar med Europaparlamentet, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark efter mötet.

Lönetransparens och övriga frågor

Ministrarna antog även en allmän inriktning om bindande åtgärder för lönetransparens med syftet att minska löneklyftorna mellan män och kvinnor. Bland annat föreslås olika åtgärder för ökad insyn i lönesättningen och metoder och verktyg för att analysera löneskillnader.

På mötet godkändes även rådsslutsasterna om hållbart arbete under hela livet samt om effekterna av artificiell intelligens för jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.

När hälsoministrana träffades den 7 december, antog de rådsslutsatser om att stärka den europeiska hälsounionen. De hade också en diskussion om aktuella och framtida insatser med anledning av pandemin.

Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark representerade Sverige på mötet den 6 december.

Ambassadör Torbjörn Haak representerade Sverige på mötet den 7 december.

 

 

Slovenska ordförandeskapet

Mer om mötet i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård och konsumentfrågor

Mer om arbetet i EU:s råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.