Bilaterala samtal om regional säkerhet och besök i subarktisk miljö när Storbritanniens försvarsminister besökte Sverige

Publicerad

Regional säkerhet och utveckling av det bilaterala samarbetet på försvarsområdet var några av de ämnen som stod på agendan när Storbritanniens försvarsminister Ben Wallace besökte Sverige. I samband med besöket genomfördes bilaterala samtal med försvarsminister Peter Hultqvist.

Ben Wallace och Peter Hultqvist står inomhus i Regeringskansliets presscenter.
Storbritanniens försvarsminister Ben Wallace och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist höll gemensam pressträff. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Storbritannien och Sverige och har ett omfattande försvars- och försvarsmaterielsamarbete som innefattar såväl bilaterala som multilaterala samarbetsformer. Relationen mellan de två länderna är nära och har fördjupats väsentligt de senaste åren, inte minst genom en gemensam avsiktsförklaring och samarbete inom det brittiskledda försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF). JEF är en snabbinsatsstyrka som ska kunna agera självständigt eller inom ramen för en FN-, Nato- eller EU-insats i händelse av en kris, med fokus på norra Europa.

– Säkerhet och stabilitet i vår del av Europa byggs bäst genom att samarbeta med andra länder, det gäller bilateralt men också i multilaterala fora. Sveriges långtgående samarbete med Storbritannien är ett utmärkt exempel på detta, vi samarbetar inom en mängd olika områden som sträcker sig från utveckling av försvarsmateriel till att genomföra gemensamma militära övningar, säger Peter Hultqvist.

I samband med Ben Wallaces besök i Sverige, som bland annat omfattade besök vid K4 i Arvidsjaur, genomförde den brittiske försvarsministern bilaterala överläggningar med försvarsminister Peter Hultqvist. Bland annat diskuterades det försämrade säkerhetsläget i Östersjöområdet, utvecklingen i Arktis och internationella insatser i bland annat Mali. Även JEF och det samarbete som sker inom ramen för utvecklingen av framtida stridsflygförmåga, Future Combat Air System (FCAS), diskuterades under mötet mellan de två försvarsministrarna.

– Vi har haft ett mycket givande möte och diskussioner om de gemensamma utmaningar som den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde innebär. Vi har också haft möjlighet att förevisa Sveriges militära förmåga i subarktisk miljö i samband med besöket vid K4 i Arvidsjaur, en förmåga som är unik, säger Peter Hultqvist.

Under sitt besök i Sverige träffade Ben Wallace även representanter för Försvarsmakten och representanter för svensk försvarsindustri.