Artikel från Statsrådsberedningen

Covid-19, migration och utrikesfrågor på EU-ledarnas bord

Publicerad

EU-ledarna möttes torsdagen den 16 december för årets sista av de normalt fyra årliga EU-toppmötena. Behovet av fortsatta insatser och samordning med anledning av covid-19 och en rad utrikesfrågor stod på dagordningen.

Statsminister Magdalena Andersson står inne i stora entrén på Europeiska rådet framför ett antal mikrofoner och intervjuas. I bakgrunden alla EU-medlemsländernas flaggor, den röda mattan och EU-flaggan.
Statsminister Magdalena Andersson intervjuas på väg in till Europeiska rådets möte den 16 december 2021. European Union 2021

Covid-19

EU-ledarna diskuterade fortsatta samordningsinsatser med anledning av coronapandemin. I slutsatserna bekräftar de vikten av samordnade insatser, att fortsätta arbetet med att höja vaccinationsgraden och fortsatt stöd till det internationella vaccinationsprogrammet Covax.  

Säkerhet och försvar

Mötet antog slutsatser om att EU ska fortsätta arbetet med den så kallade strategiska kompassen för EU:s säkerhets- och försvarspolitiska samarbete. Slutsatserna lyfte arbetet med att främja EU:s intressen och värden, stärka unionens motståndskraft och beredskap för att effektivt möta säkerhetshot och säkerhetsutmaningar liksom det fortsätta arbetet för global fred och säkerhet.

Migration

Migration stod i fokus och i slutsatserna uppmärksammas bland annat behov av ett bättre samarbete i EU om återvändande och ett förstärkt samarbete med de medlemsstater som står inför särskilda utmaningar vid EU:s yttre gränser.

EU:s externa relationer

EU-ledarna ägnade en stor del av mötet åt det alltmer spända läget mellan Ryssland och Ukraina. De uttryckte sitt stöd för Ukraina och antog slutsatser om att aggressioner mot Ukraina kommer att få konsekvenser i relationen till Ryssland.

Slutsatser antogs också med fördömande av den belarusiska regimens utnyttjande av migranter och den humanitära kris som detta orsakat på gränsen mellan Belarus och EU.

Bland utrikesfrågorna diskuterades också det kommande toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen i februari 2022.

De höga energipriserna i Europa var också ett samtalsämne på mötet, utan att diskussionen landade i några slutsatser.

Mötet i Europeiska rådet var Magdalena Anderssons första som statsminister.

I samband med mötet hölls ett så kallat eurotoppmöte där EU-ledarna bekräftade vikten av att fullfölja arbetet med Bankunionen. Mötet hölls i ett så kallat inklusivt format där även länderna som inte gått över till euron deltar.

Östliga partnerskapet

I anslutning till mötet träffades också EU:s ledare och ledarna för det Östliga partnerskapets nu fem länder; Ukraina, Georgien, Moldavien, Armenien och Azerbajdzjan, för ett särskilt toppmöte den 15 december. De ställde sig då bakom gemensamma prioriteringar för de kommande fem åren. Belarus som ingått i partnerskapet sedan starten 2009 drog sig tidigare i år ur samarbetet.

Slovenska ordförandeskapet

Mer om mötet på Europeiska rådets webbsida:

Sveriges arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.