Cybersäkerhet, AI och europeiskt eID på telekområdet

Publicerad

När digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar träffar sina EU-kollegor i Bryssel den 3 december ska rådet enas om sin ståndpunkt om ett EU-direktiv om cybersäkerhet. Även förslagen om artificiell intelligens och ett europeiskt eID ska upp på mötet.

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i Europabyggnaden i Bryssel
Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar representerar Sverige på telekområdet. Foto: EU-representationen

Cybersäkerhet

På mötet väntas ministrarna besluta om en allmän inriktning för direktivet om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i EU. Direktivet ska bland annat bidra till att ytterligare öka motståndskraften och förmågan att hantera it-incidenter hos offentliga och privata aktörer, behöriga myndigheter och unionen som helhet.

Artificiell intelligens

Därefter kommer ministrarna att få information av det slovenska ordförandeskapet om arbetet med förordningen om harmoniserade regler för artificiell intelligens. Syftet med lagstiftningen är bland annat att harmonisera regler för artificiell intelligens inom EU, stärka den inre marknadens konkurrenskraft och funktion samt att undvika fragmentering på den inre marknaden.

Europeisk digital identitet

Det slovenska ordförandeskapet kommer sedan att informera ministrarna om förslaget till förordning om en europeisk digital identitet som EU-kommissionen presenterade i juni.

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar representerar Sverige på mötet i Bryssel.

Slovenska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Mer om mötet i telekområdet 3 december