Den svenska modellen ska värnas

Publicerad

Onsdag den 15 december besökte arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark den franska arbetsmarknadsministern Élisabeth Borne i Paris för att diskutera de fortsatta förhandlingarna om EU-direktivet om tillräckliga minimilöner. Frankrike har som inkommande ordförandeland en nyckelroll i de fortsatta förhandlingarna. Med på resan till Paris var även representanter från Svenskt Näringsliv och LO.

 • Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark tillsammans med Frankrikes arbetsmarknadsminister Élisabeth Borne.

  Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark tillsammans med Frankrikes arbetsmarknadsminister Élisabeth Borne.

  Foto: Regeringskansliet

 • Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark tillsammans med Torbjörn Johansson från LO och Mattias Dahl Svenskt Näringsliv.

  Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark tillsammans med Torbjörn Johansson från LO och Mattias Dahl Svenskt Näringsliv.

  Foto: Regeringskansliet

 • Frankrike har som inkommande ordförandeland en nyckelroll i de fortsatta förhandlingarna. Med på resan till Paris var även representanter från Svenskt Näringsliv och LO.

  Frankrike har som inkommande ordförandeland en nyckelroll i de fortsatta förhandlingarna. Med på resan till Paris var även representanter från Svenskt Näringsliv och LO.

  Foto: Regeringskansliet

– Vi hade ett mycket bra samtal med den franska ministern Élisabeth Borne som var tydlig med att hon kommer att stå upp för en lösning som inte innebär ett hot mot den svenska modellen. Nu väntar tuffa förhandlingar med Europaparlamentet. Parlamentets förslag är långtgående och skulle innebära ett hot mot vår modell. Det kan vi aldrig acceptera. Vi kommer gemensamt med parterna att jobba ända in kaklet för att värna om vår modell, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

EU-kommissionen presenterade i oktober 2020 ett förslag till ramverk om tillräckliga minimilöner i EU. Den svenska regeringen har i nära dialog med arbetsmarknadens parter arbetat för att EU-kommissionens förslag ska vara förenligt med den svenska arbetsmarknadsmodellen. Inget i förslaget får leda till krav på att Sverige ska införa lagstadgade minimilöner eller allmängiltigförklarade kollektivavtal.

Både regeringen och parterna har arbetat mycket aktivt för att påverka förslaget så den svenska modellen skyddas. Rådets text är nu utformat på ett sätt som enligt regeringen är förenligt med svensk lönebildningsmodell.

Den 6 december 2021 kunde ministerrådet fatta beslut om en inriktning för de fortsatta förhandlingarna med Europaparlamentet och Kommissionen.

Efter årsskiftet tar Frankrike över ordförandeskapet i EU och kommer därmed att företräda medlemsstaterna i de trilogförhandlingar som ska ske med Kommissionen och Europaparlamentet. Regeringen fortsätter ett aktivt påverkansarbete för att säkerställa att förslaget även i de fortsatta förhandlingarna respekterar den svenska partsmodellen.