Artikel från Näringsdepartementet

EU:s fiskeministrar överens om fiskekvoter för 2022

Publicerad

När EU:s jordbruks- och fiskeministrar träffades i Bryssel 12–13 december kom de efter långa förhandlingar överens om nästa års fiskekvoter. Överenskommelsen gäller fisket i Atlanten, Nordsjön, Medelhavet och Svarta havet. Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg företrädde Sverige på mötet.

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg förhandlade fiskekvoter med EU-kollegorna på sitt första rådsmöte i Bryssel. Foto: EU-representationen

Fiskekvoter

Beslutet innebär bland annat att det blir en låg nivå av sillfiske i Skagerrak och Kattegatt för att skydda den västliga Östersjösillen. Däremot kommer det att finnas möjlighet att fiska den svenska kvoten i Nordsjön istället.

Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien om nästa års fiskemöjligheter pågår fortfarande, och i väntan på en överenskommelse kommer det att bli provisoriska fiskekvoter i tre månader för de fiskevatten som förvaltas gemensamt av EU och Storbritannien.

På grund av överfisket i västra Medelhavet enades ministrarna också om att fisket där nästa år ska minska med sex procent.

Beredskapsplan för livsmedelsförsörjningen

På mötet antog ministrarna slutsatser om EU-kommissionens beredskapsplan för att trygga livsmedelstillgången och livsmedelstryggheten under kristider. Syftet med planen är att identifiera möjliga åtgärder på EU-nivå för att ta itu med brister i livsmedelstillgång och livsmedelsförsörjning i kris samt för att underlätta hanteringen av framtida kriser.

Otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

Även genomförandet av direktivet om otillbörliga handelsmetoder i EU:s livsmedelskedja var uppe för diskussion. Fokus låg främst på nationella erfarenheter av åtgärder för att stärka jordbrukarnas ställning i leveranskedjan.

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg företrädde Sverige på mötet

Slovenska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s jordbruks- och fiskeråd 12–13 december

Pressmeddelande från rådet

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.