Hemutrustningslånet för nyanlända avskaffas 2022

Publicerad

Utifrån riksdagens budgetbeslut tas budgetanslaget för hemutrustningslån bort 2022.

Från den 1 januari 2022 går det inte längre att ansöka om hemutrustningslån. I enlighet med riksdagens budgetbeslut upphävs förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar från och med den 1 januari 2022. Lånet var till för att nyanlända skulle kunna utrusta och möblera sin bostad när de mottagits i en kommun. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för de låneansökningar som har inkommit före ikraftträdandet samt för redan beviljade lån.