Artikel från Socialdepartementet

Lättläst om corona-viruset, 10 december 2021

Publicerad

Här kan du läsa nyheter om coronaviruset
och om sjukdomen covid-19.
De här nyheterna samlade vi ihop den 10 december.

Covid-lagen och

lagen om serverings-ställen

fortsätter att gälla

Covid-19-lagen

Regeringen vill vara säker på att

Sverige sköter pandemin

så bra som möjligt och kan sätta in åtgärder

för att stoppa smittan

om det behövs.

Därför ska covid-19-lagen vara kvar

till sista maj 2022.

Det är nu bestämt.

Lagen om serveringsställen

Det ska också vara säkert att

gå på restaurang, café och liknande.

Om det behövs åtgärder för att stoppa smittan

på de ställena så ska regeringen kunna införa det.

 

Därför blir också lagen om

tillfälliga smitt-skydds-åtgärder

på serveringsställen kvar.

 

Den lagen ska också

gälla till 31 maj 2022.

 

Regeringens plan för

nya corona-regler

Regeringen fortsätter att följa med i

vad som händer med smittspridningen.

 

Om det behövs

ska regeringen snabbt kunna

sätta in nya åtgärder

mot corona.

Nu har regeringen presenterat en plan

för hur det ska kunna ske.

De första åtgärderna gäller från den 1 december.

Nu finns en plan för fler åtgärder om de behövs

 på grund av att spridning av smitta ökar.

 

Målet är att stoppa smittan.

Regeringen vill skydda

människors liv och hälsa.

 

Sjukvården får inte heller

få för mycket att göra.

 

Samtidigt får inte våra

fri- och rättigheter

ändras mer än nödvändigt.

 

För att allt det ska lyckas

vill regeringen göra

rätt saker i rätt tid.

Inte för tidigt,

men inte heller för sent.

 

Allt vi gör mot corona

ska vara baserat på

kunskap och erfarenhet.

 

Nu ska regionerna

vaccinera mer igen

Regeringen vill hjälpa regionerna

att snabbt komma i gång med

mer vaccinering.

Därför får de tillsammans

100 miljoner kronor.

 

Regionerna ska ge

en tredje spruta.

De ska också ny-vaccinera

så många som möjligt.

 

Alla mellan 18 och 65 år

ska få en tredje spruta.

Det ska vara tidigast sex månader efter

den andra dosen.

 

Personer som är över 65 år

ska få sin tredje spruta

tidigast fem månader efter

dos två.

 

Det rekommenderar Folkhälso-myndigheten.

 

Vaccinations-bevis

Sen 1 december kan du behöva

visa ett vaccinationsbevis

om du går på konsert,

till exempel.

 

Det är för att skydda dig och andra

från smitta.

 

Det här kan gäll just nu vid

allmänna sammankomster och

offentliga tillställningar som samlar fler än 100 personer inomhus.

 

Men det kan ju bli trångt

och finnas smitta på andra platser också

Regeringen föreslår därför att

vaccinationsbevis ska kunna användas på fler platser.

 

Förslaget är på remiss.

Det är inte bestämt än.

Men det skulle kunna gälla på

 

 •  serverings-ställen.

 • platser för fritid.

 • platser för kultur.

 • handels-platser.

 • platser för privata sammankomster.


Varför ska vi ha vaccinationsbevis?

Syftet är att hålla smittan nere.

 

Vi behöver förhindra att

ovaccinerade personer

samlas i större grupper.

De kan bli sjuka

eller smitta andra.

 

Syftet är också att

låta verksamheter fortsätta

att ta emot besökare på ett smittsäkert sätt.

 

Ekonomiska stöd ska

minska smittan

För att människor ska stanna hemma

om de känner sig sjuka

kunde man tidigare få pengar.

Flera av de här stöden

kommer nu tillbaka.

Regeringen föreslår attde flesta stöd börjar gälla den 8 december.

och att de gäller till och med
den 31 mars 2022.

 

Smitt-bärar-penning

Just nu behöver du ha läkarintyg.

Kravet ska tas bort.

Regeringen återkommer om datum.

 

Pengar till risk-grupper

Nu blir det möjligt igen att få

ersättning till riskgrupper.

Det gäller också vissa

anhöriga till riskgrupper.

 

Den här förlängs:

Tillfällig föräldra-penning

för vissa barn som

nyligen har varit svårt sjuka.

 

Pengar om skolan är stängd

Det här förlängs också:

Tillfällig föräldra-penning

om skolan eller förskolan måste ha stängt

på grund av covid.

 

Pengar vid karens

Ersättning för karens-avdrag

är tillbaka.

Det gäller både anställda

och egen-företagare.

 

Det är för att du ska kunna

stanna hemma om du är sjuk.

 

Pengar till arbets-givare

Arbetsgivare får pengar från staten

om kostnaderna för sjuk-lön

är högre än normalt.

 

Det här gäller även bakåt

från 1 december 2021.

 

Nytt vaccin från företaget Valneva

Regeringen har beslutat att

Sverige ska vara med i ett EU-avtal

med Valneva.

 

Valneva är ett läkemedels-företag.

De har skapat ett nytt vaccin mot covid.

 

Det här är det åttonde avtalet

som EU har godkänt.

Det är bra för Sverige

att ha många olika vacciner.

 

Vi ska kunna covid-testa
nästa år också

 

Regeringen har gett ett nytt uppdrag

till Folkhälsomyndigheten.

De ska hålla koll på att vi kan

covid-testa under år 2022.

 

Myndigheten ska

 • övervaka behovet av att testa

  och analysera tester.

 • upphandla (köpa in tester, till exempel).

 • hjälpa regionerna

  att testa och analysera.

 

Fler ska kunna få vaccinations-bevis och

covid-bevis

Systemet att hämta ut vaccinations-bevis

funkar mycket bra

för de allra flesta.

Men inte för alla.

 

Det finns små grupper som ännu inte

har kunnat få sina bevis.

Trots att de har fått alla sprutor.

 

De flesta är personer som

 

 • inte har person-nummer.

 • inte har samordnings-nummer.

 • har fått vaccin utanför EU.

 

E-hälso-myndigheten har fått i uppdrag

att lösa det här.