Ministrar antog rådsslutsatser om medborgliga utrymmen för ungdomar på EU-möte

Publicerad

När ministrarna för utbildning, ungdom, kultur och idrott träffades i Bryssel den 29–30 november antog de bland annat rådsslutsatser om medborgliga utrymmen för ungdomar och om arkitektur och det nya europeiska Bauhausinitiativet. Andra frågor på dagordningen var blandat lärande och en europeisk modell för idrott.

Mötet ägde rum i Europabyggnaden i Bryssel
Mötet ägde rum i Europabyggnaden i Bryssel Foto: Europeiska unionens råd

Medborgliga utrymmen för ungdomar

Utbildnings- och ungdomsministrarna antog rådsslutssatser om att upprätta medborgliga samlingslokaler för ungdomar som ska underlätta meningsfullt deltagande i samhället. Det fanns ett stort stöd bland medlemsländerna att hjälpa organisationer på ungdomsområdet och att nå ut till fler ungdomar.

Ministrarna antog även en rekommendation om blandat lärande för en kvalitativ och inkluderande grundskole- och gymnasieutbildning.

Bauhausinitiativet

På mötets andra dag godkände kultur- och idrottsministrarna rådsslutsatser om kultur och arkitektur kopplat till det nya europeiska Bauhausinitiativet, som kommissionen lanserade i början av 2021. Initiativet syftar till att skapa en mötesplats där framtida sätt att leva ska formges, med konst, kultur, social inkludering, vetenskap och teknik samt hög kvalitet vid renoveringar och nybyggnation som centrala inslag. Därutöver antog ministrarna en rådsresolution om huvuddragen i en europeisk idrottsmodell. 

Ambassadör Torbjörn Haak representerade Sverige på mötet.

Slovenska ordförandeskapet

Mer om rådets mötet för utbildning, ungdom, kultur och idrottsfrågor 29-30 november

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.