Artikel från Justitiedepartementet

Missbruk av EU:s medel och situationen vid belarusiska gränsen i fokus på ministermöte

Publicerad

När integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson träffade sina kollegor i Bryssel den 9-10 december diskuterades bland annat satsningar för att förhindra missbruk av medel från EU:s återhämtningsfond, migration som ett verktyg vid hybridattacker och åtgärder för att bekämpa hatbrott.

Satsningar på att förhindra missbruk av EU-medel

Ministrarna diskuterade hur man förebygger, upptäcker och beivrar missbruk och bedrägerier av EU-medlen från EU:s återhämtningsfond med anledning av coronapandemin.

– Det handlar om väldigt mycket pengar och därför finns det också en risk att kriminella aktörer försöker komma åt dessa. EU måste nu säkerställa att stödet hamnar på rätt ställe och att det finns en transparens kring vart pengarna går, sa justitie- och inrikesminister Morgan Johansson efter mötet.


Migration som ett verktyg vid hybridattacker

Mot bakgrund av den senaste tidens händelseutveckling vid gränsen mellan Polen och Belarus diskuterades migration som ett verktyg vid hybridattacker. Regeringen och EU har varit tydliga med att det är oacceptabelt att utnyttja människor för politiska syften.

Andra frågor som togs upp under mötet var bekämpande av hatbrott och hatpropaganda, terrorismbekämpning och Schengensamarbetet.

Slovenska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.