Nytt avtal om försvarssamarbete undertecknat när Ukrainas försvarsminister besökte Sverige

Publicerad

I samband med att Peter Hultqvist tog emot Ukrainas nya försvarsminister, Oleksii Reznikov, undertecknades ett nytt avtal om försvarssamarbete mellan länderna. De båda försvarsministrarna diskuterade flera angelägna frågor, bland annat den allvarliga säkerhetssituationen vid Ukrainas gräns mot Ryssland.

Oleksii Reznikov och Peter Hultqvist i kostym framför varsin talarstol inomhus.
På besök i Sverige höll Oleksii Reznikov (vänster) en presskonferens med Peter Hultqvist (höger). Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Den senaste tidens ryska truppsammandragningar vid gränsen mot östra Ukraina är ett hot mot säkerheten i Europa och Ukrainas suveränitet. Det slog de två ministrarna fast under sitt möte.

– En längre tid har vi kunnat observera en successiv rysk styrkeuppbyggnad och aktivitetsnivå såväl i Arktis som i Östersjön och i Svarta havet. Stora komplexa övningar där militära förband bestående av tusentals soldater förflyttas över stora avstånd är exempel på den ökande ryska militära närvaron, säger Peter Hultqvist.

I det nya avtalet om bilateralt försvarssamarbete mellan Sverige och Ukraina, som ersätter ett tidigare protokoll från 2001, ingår bland annat informationsutbyte och samarbete kring utbildning av militärer.

– Ukrainas folk behöver vår solidaritet och ska självständigt kunna välja sitt lands säkerhetspolitiska framtid. Vårt mål är att skapa fred och stabilitet tillsammans, säger Peter Hultqvist.

Under mötet diskuterade han och Oleksii Reznikov även den belarusiska regimens användande av migranter som hot mot EU:

– Vi tar den belarusiska regimens agerande gentemot Litauen, Lettland och Polen, och följaktligen mot hela EU och Europa, på största allvar. Den belarusiska regimen använder människor på ett mycket cyniskt sätt för att uppnå sina politiska mål och för att splittra Europa.

I samband med sitt besök i Sverige träffar Oleksii Reznikov även utrikesminister Ann Linde och företrädare för den svenska riksdagen, samt besöker bland annat Fjärde sjöstridsflottiljen och Amfibieregementet i Berga.