Det försämrade omvärldsläget dominerade Folk och Försvars Rikskonferens

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist, utrikesminister Ann Linde och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson deltog i Folk och Försvars Rikskonferens som hölls 10–11 januari i digital form. Det övergripande temat för konferensen var Hållbara vägval i en föränderlig säkerhetsordning, ett ämne som berördes av en mängd olika talare och experter från myndigheter och civilsamhället under konferensens två dagar.

 • Försvarsminister Peter Hultqvist.

  Försvarsminister Peter Hultqvist.

  Foto: Ulf Palm/Folk och Försvar

 • Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

  Foto: Ulf Palm/Folk och Försvar

 • Utrikesminister Ann Linde. Hon har på sig blåa kläder och står framför en grå vägg.

  Utrikesminister Ann Linde.

  Kristian Pohl/Regeringskansliet

Försvarsminister Peter Hultqvist inledde konferensen med att å regeringens vägnar tala om svensk säkerhet och global hållbarhet. I sitt anförande lyfte försvarsministern fram den snabbt försämrade säkerhetspolitiska situationen där hela den europeiska säkerhetsordningen ifrågasätts och hotas av Rysslands agerande. Försvarsministern höll vid Rikskonferensens första dag även ett tal under rubriken ”Sveriges försvarspolitiska prioriteringar”. I detta anförande gick försvarsministern mer i detalj in på de omfattande satsningar som görs för att stärka Sveriges nationella militära förmåga.

Inledningstal av försvarsminister Peter Hultqvist vid Folk och Försvars Rikskonferens 2022

Tal av försvarsminister Peter Hultqvist vid Folk och Försvars Rikskonferens 2022

Under konferensens första dag talade även bland annat Lena Hallin, chef för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST), och Björn Lyrvall, generaldirektör för Försvarets Radioanstalt (FRA), om det rådande omvärldsläget.

På konferensens andra dag talade justitie- och inrikesminister Morgan Johansson om politikens ansvar för ökad trygghet och tillit. Justitie- och inrikesministern fokuserade i sitt tal på den omfattande satsningen på civilt försvar och den uppbyggnad som nu sker i många samhällsfunktioner, liksom på kriminalpolitiken och de åtgärder som vidtas för att bekämpa gängkriminaliteten och vikten av ett brett arbete med förebyggande insatser för att stoppa nyrekryteringen.

Tal av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson vid Folk och Försvars Rikskonferens 2022

Utrikesminister Ann Linde Folk avslutade Folk och Försvars Rikskonferens med ett tal som fokuserade på framtiden för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Utrikesministern lyfte i sitt tal fram vikten av att försvara den regelbaserade världsordningen, byggd på folkrätten och multilaterismen. Hon pekade bland annat på värnandet av den europeiska säkerhetsordningen och det breda säkerhetsbegreppet. Utrikesministern berörde också Sveriges nyligen avslutade ordförandeskap i OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) och de avtryck Sverige som ordförande lämnat, bland annat inom områden som jämställdhet och klimat.

Tal av utrikesminister Ann Linde vid Folk och Försvars Rikskonferens 2022

Vid Rikskonferensen talade även bland annat ÖB Michael Bydén, MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka och säkerhetspolischefen Charlotte von Essen. Alla seminarier, tal och debatter går att se i efterhand på Folk och Försvars webbplats.