Försvarsministern deltog i återinvigningen av Västernorrlands regemente

Publicerad

Den 16 januari besökte försvarsminister Peter Hultqvist Sollefteå för att delta i återinvigningen av Västernorrlands regemente (I 21) med Jämtlands fältjägarkår i Östersund. Detta är det femte av sex förband som återetableras 2021–2022 i syfte att förstärka Försvarsmaktens närvaro i hela Sverige.

 • Peter Hultqvist står på en scen utomhus med flera personer och den svenska flaggan i bakgrunden.

  Försvarsminister Peter Hultqvist höll tal under återinvigningen av Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå.

  Foto: Rebecca Abrahamsson/Försvarsdepartementet

 • En man överlämnar en flagga till en annan man utomhus.

  Flaggöverlämning till chefen för Västernorrlands regemente I 21 överste Jonas Karlsson.

  Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

 • Prins Carl Philip och regementschef Jonas Karlsson står bredvid varandra utomhus.

  H.K.H Prins Carl Philip och chefen för Västernorrlands regemente I 21 överste Jonas Karlsson.

  Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Återetableringen av Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21) är en av flera omfattande satsningar inom ramen för Totalförsvarsproposition 2021–2025. Syftet är att stärka Sveriges försvarsförmåga då den säkerhetspolitiska situationen i vårt närområde över tid har försämrats och behovet av en militär närvaro i hela Sverige har blivit allt tydligare.

I 21 kommer att bedriva verksamhet i både Sollefteå och i Östersund genom Jämtlands fältjägarkår. Söndag den 16 januari deltog försvarsminister Peter Hultqvist på plats i Sollefteå för återinvigningen av Västernorrlands regemente (I 21).

– Det som sker här i Sollefteå idag handlar om försvaret av Sverige. Ytterst handlar det om försvaret av vårt land, vår frihet, vår integritet och vår suveränitet, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Militär närvaro i Sveriges midja

Med försvarsbeslutet 2020 stärks Sveriges militära förmåga även i norra Sverige. Att etablera en permanent militär närvaro i Sveriges midja i nedre Norrland är viktigt, inte minst av operativa skäl.

– Försvarsbeslutet 2020 stärker Sveriges militära förmåga också i Sveriges geografiska mitt och invigningen här i dag är en del av denna utveckling. Sverige är en del av en militärstrategisk helhet som binder samman såväl Östersjöområdet som den arktiska regionen. En permanent militär närvaro här är nödvändig, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Västernorrlands regemente (I 21) ingår som en del i den största satsningen på försvaret sedan 1950-talet och kommer att omfatta cirka 150 personer, militära och civila. Ungefär 100 värnpliktiga per år kommer inledningsvis att utbildas i Sollefteå och Östersund för att succesivt öka upp mot cirka 250. Regementet omfattar även utbildningsdetachementet Jämtlands fältjägarkår i Östersund.

Faktaruta: De sex förbanden som återetableras

• Bergslagens artilleriregemente (A 9) i Kristinehamn
• Dalregementet (I 13) i Falun
• Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur
• Upplands flygflottilj (F 16) i Uppsala
• Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå med utbildningsdetachement i Östersund
• Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) i Göteborg