Regeringen bjöd in till kris- och återstartsråd

Publicerad

Hur påverkas kultur- och idrottsverksamheter, trossamfund och besöksnäringen av rådande coronarestriktioner? Onsdag 19 januari bjöd kulturminister Jeanette Gustafsdotter in till ett första sakråd om kris- och återstartsfrågor. Under mötet deltog även Lena Hallengren, socialminister, och Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågorna.

Kultur- och idrottssektorn drabbas hårt av coronapandemin och för många aktörer innebär restriktionerna tuffa utmaningar, både praktiska och ekonomiska. Syftet med kris- och återstartsrådet är att fortsätta regeringens dialog med flertalet aktörer inom såväl kultur- och idrottssektorn som det civila samhället och besöksnäringen.

På mötet den 19 januari fick deltagarna möjlighet att redogöra för den aktuella lägesbilden, och berätta om hur deras verksamheter eller de aktörer som de representerar påverkas av restriktionerna. Deltagarna återgav också vilka utmaningarna de ser framför sig i dagsläget.

För många är ersättningar och stöd en viktig fråga. Regeringen har tidigare aviserat flera stöd genom bland annat krisstödspengar och näringslivsstöd. Läs mer om olika former av stöd här: Om kultur med anledning av covid-19

Under pandemin har regeringen hållit så kallade publikråd. Det nya sakrådet för kris- och återstartsfrågor kommer även fortsättningsvis fokusera på aktörernas förutsättningar ur ett mer långsiktigt perspektiv.

Representationen vid kris- och återstartsrådet är bred och deltagarna har bjudits in för att täcka in en mängd publiknära verksamheter. Hänsyn har tagits till hur de påverkas av restriktionerna utifrån exempelvis storleken på lokaler, sittande eller stående publik, inomhus- eller utomhusevenemang. Även representanter för utövare bjöds in eftersom deras uppdrag uteblivit eller begränsats till följd av restriktionerna.

Med på mötet fanns förutom deltagare även representanter för Folkhälsomyndigheten, Kulturdepartementet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet och Justitiedepartementet.

Inbjudna aktörer

• Delegationen för dansbandsbranchen
• Fackförbundet för scen och film
• Fair link
• Folkets hus och parker
• Föreningen Svenska filmfestivaler
• Höga Kusten Destinationsutveckling
• Islamiska samarbetsrådet
• KLYS
• Live Nation
• MAIS Musikarrangörer i samverkan
• Moment Group
• Musikerförbundet
• Riksförbundet Sveriges museer
• Riksidrottsförbundet
• Riksteatern
• SES Sponsrings & Eventsverige
• Stockholm Live
• Stockholmsmarknader AB
• Svensk Live
• Svensk Scenkonst
• Svenska Fotbollförbundet
• Svenska Ishockeyförbundet
• Svenska Nöjesparksföreningen
• Svenska Orienteringsförbundet
• Svenska Skidförbundet
• Sveriges Biografägareförbund
• Sveriges kommuner och regioner
• Sveriges kristna råd
• Sveriges Producenter och Privatteatrar
• Tickster
• Visita