Remissmöten

Publicerad

Regeringen överlämnade i våras en historiskt stor infrastrukturproposition till riksdagen samt gav Trafikverket i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen för åren 2022–2033. Trafikverket redovisade uppdraget till regeringen den 30 november. Förslaget har skickats på remiss med sista svarsdag den 28 februari 2022.

Den 10 och 14 februari håller Infrastrukturdepartementet digitala remissmöten.

Se remissmötet med näringslivet

Se remissmötet med regionerna