Artikel från Finansdepartementet

Starkt EU-fokus på gemensam kamp mot skatteflykt

Publicerad

EU-ländernas finans- och ekonomiministrar möttes för första gången under franskt ordförandeskap den 18 januari. På dagordningen fanns bland annat ett förslag om minimiskatt för koncerner baserat på OECD och G20:s arbete och EU:s planeringstermin. Finansminister Mikael Damberg företrädde Sverige.

Frankrikes ordförandeskap

Det franska ordförandeskapet presenterade sitt arbetsprogram för EU:s ekonomiska och finansiella samarbete det kommande halvåret. Bland prioriteringarna märks bland annat koordinering av arbetet med EU:s ekonomiska återhämtning, finansiering av tillväxt och stöd för den gröna och digitala omställningen samt att motverka finansiell brottslighet.

Minimiskatt för stora bolag och koncerner

På bordet låg det nyligen presenterade förslaget till direktiv om en global minimiskatt på 15 procent för stora multinationella bolag och koncerner inom EU.

EU har under flera år arbetat intensivt med att motverka aggressiv skatteplanering och skatteflykt. I många av dessa frågor följer EU OECD:s och G20:s arbete. Det nya förslag som diskuterades på mötet följer en modell som OECD och G20 tagit fram som syftar till att motverka att skattebasen urholkas och vinster flyttas. En stor majoritet av medlemsländerna uttryckte sig positivt till förslaget.

- Sverige har under lång tid kämpat för att bekämpa skatteflykt – att företag faktiskt ska betala skatt någonstans och att stora företag inte ska slippa undan. Så det här är en stor seger att vi nu har kommit så långt att den här frågan finns på EU:s bord, sa Mikael Damberg i samband med mötet i Bryssel.

EU:s planeringstermin för 2022

Ministrarna antog slutsatser om planeringsterminen som välkomnar den årliga förvarningsrapporten och den årliga översikten över hållbar tillväxt.

Syftet med förvarningsrapporten är att upptäcka makroekonomiska obalanser i medlemsländerna.

Syftet med den hållbara tillväxtöversikten är att peka ut prioriteringar i EU:s politik för ekonomi och sysselsättning för de kommande 12 till 18 månaderna. Miljömässig hållbarhet, produktivitet, rättvisa och makroekonomisk stabilitet är vägledande i arbetet.

Mötet ägde rum i Bryssel. Mikael Damberg deltog också i eurogruppens möte i den del av mötet dit också EU-länder som inte har euron som valuta bjuds in. Arbetet med att fullborda bankunionen stod bland annat på dagordningen.

Mikael Damberg
Finansminister Mikael Damberg företrädde Sverige när EU-ländernas finans- och ekonomiministrar möttes i Bryssel. Foto: Sveriges EU-representation
EU:s ekonomikommissionär Paolo Gentiloni och Mikael Damberg
Mötena i Bryssel 17-18 januari var Mikael Dambergs första EU-möten som finansminister. I samband med detta hade Mikael Damberg en diskussion med EU:s ekonomikommissionär Paolo Gentiloni. Foto: Europeiska unionen
Mikael Damberg och Österrikes förbundsfinansminister  Magnus Brunner
I samband med mötena i Ekofinrådet och eurogruppen 17-18 januari träffade Mikael Damberg bland annat sin kollega från Österrike, Magnus Brunner. Foto: Sveriges EU-representation

Producerat av EU-representationen

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.