Artikel från Utrikesdepartementet

Rättsstatsprincipen, Stärkt beredskap och EU:s framtid på EU-möte

Publicerad

Utvecklingen av Polens rättssystem, hur EU kan förbättra sin krisberedskap och resiliens samt konferensen om Europas framtid står i fokus vid allmänna rådets möte den 22 februari. EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige vid mötet.

EU-Ministern Hans Dahlgren deltar på mötet i rådsmötet.
EU-Ministern Hans Dahlgren deltar på mötet i rådsmötet. Foto: EU-representationen

Rättsstatsprincipen i Polen

Ministrarna ska ha en utfrågning av Polen inom ramen för artikel 7-förfarandet och brister i efterlevnad av rättsstatsprinciperna. Regeringen ser med oro på utvecklingen i Polen och välkomnar utfrågningen. Reformer behövs framför allt inom det polska rättssystemet. Det är viktigt att Polen respekterar EU-domstolens domar. EU:s grundläggande värderingar är inte förhandlingsbara.

Stärkt beredskap vid framtida kriser

En riktlinjedebatt ska hållas mellan ministrarna om hur EU kan förbättra sin beredskap, insatskapacitet och motståndskraft vid framtida kriser. Gränsöverskridande kriser i EU kräver utökat samarbete och samordning mellan EU-länder och det är viktigt att fortsätta lära av de kriser som vi genomlevt under senare tid, såsom exempelvis coronapandemin och migrationskrisen. Många initiativ har tagits på EU-nivå om civilskydd och motståndskraft och det är viktigt att dessa nu genomförs på medlemsstats- och EU-nivå. Regeringen anser också att det är prioriterat att utveckla rådets krishanteringsverktyg, IPCR.

Konferensen om Europas framtid

Vid mötet förväntas det franska ordförandeskapet informera om arbetet med konferensens slutrapport och avslut. Regeringen anser att konferensen bör avslutas som planerat den 9 maj och att efterarbetet bör ske inom ramen för institutionernas mandat. Det är viktigt att slutrapporten enbart noterar och presenterar medborgarpanelernas förslag i sin helhet och att alla förslag ges ett lika värde för att undvika en institutionell dragkamp om politiska prioriteringar.