Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Socialdepartementet samlade organisationer kring påverkanskampanj mot socialtjänsten

Publicerad

Den pågående desinformationskampanjen var temat för dagen när statssekreterare Tobias Lundin Gerdås samlade representanter från organisationer och myndigheter. Bland annat diskuterades hot och våld mot personal inom socialtjänsten samt hur allmänhetens tillit till socialtjänsten kan öka.

Bild på Tobias Lundin Gerdås
Statssekreterare Tobias Lundin Gerdås. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Just nu bedrivs en vilseledande kampanj mot Sverige som felaktigt påstår att muslimska barn och familjer är systematiskt utsatta för övergrepp från svenska myndigheter. Samtidigt vittnar personal inom socialtjänsten om att de i sitt arbete med att skydda och hjälpa barn i vissa fall hindras på grund av hot och rädsla. 

Onsdagen den 23 februari samlade statssekreterare Tobias Lundin Gerdås representanter från Socialstyrelsen, Akademikerförbundet SSR, Föreningen Sveriges Socialchefer, Sveriges Kommuner och Regioner och fackförbundet Vision, för att diskutera den pågående desinformationskampanjen.

– Det går inte att nog understryka hur viktig socialtjänsten är och hur farligt det är om människor som behöver stöd och hjälp inte vågar vända sig dit. Det riskerar leda till att barn inte får det skydd och stöd som de behöver och att problemen förvärras, säger statssekreterare Tobias Lundin Gerdås.

Att förhindra hot och våld mot människor som arbetar i välfärden är en viktig fråga för regeringen. Vid mötet diskuterades även de problem med hot och våld som riktas mot socialtjänstens personal i riskområden eller särskilt utsatta områden. Socialtjänsten arbetar för att barn och unga ska kunna växa upp under trygga förhållanden. Under mötet betonade Tobias Lundin Gerdås att om barn och unga riskerar att utvecklas ogynnsamt har samhället ett ansvar att se till att de får det skydd och stöd de behöver.

– Arbetet med att stävja hot och våld mot personal inom social­tjänsten är komplext. Det krävs ett långsiktigt arbete för att åstadkomma förändring och få till stånd en attitydförändring. En viktig fråga i detta sammanhang är hur framtidens socialtjänst ska se ut. Inom departementet bereds för närvarande betänkandet Hållbar socialtjänst, som syftar till att socialtjänsten ska lägga större vikt vid förebyggande arbete och tidiga insatser. Ett arbetssätt som också bör ge socialtjänsten bättre förutsättningar att bygga tillit, säger Tobias Lundin Gerdås.

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och 6 oktober 2022 var hon socialminister.

Mellan den 8 mars 2018 och den 21 januari 2019 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.