Solidaritet och enighet på extrainsatt möte i EU:s ministerråd för rättsfrågor

Publicerad

EU:s civilskydd, humanitära stöd och flyktingmottagande med anledning av Ryssland invasion av Ukraina var huvudfrågorna på ett extrainsatt ministermöte 27 februari. Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman företrädde Sverige.

Ministrarna bekräftade inte bara EU:s fördömande av den ryska invasionen av Ukraina, de var också eniga om stöd till Ukraina och också till länder längs gränsen dit nu tusentals flyktingar söker sig. 

På mötet informerade det franska ordförandeskapet om att EU:s krishanteringsmekanism, IPCR, nu aktiveras. Mekanismen gör att EU snabbt och samordnat kan fatta beslut vid stora och svåra kriser.  

Ministrarna var också eniga om stöd till Ukraina via EU:s civila skyddsmekanism. Det handlar här i första hand om medicinsk utrustning och om att kunna härbärgera människor.

Ministrarna slöt upp bakom samordnat stöd för att kunna klara den stora migrationsströmmen som väntas från Ukraina och då i synnerhet till EU-länderna längs Ukrainas gräns.

Stödet var också brett för att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Ambitionen är att ta upp frågan på det sedan tidigare planerade ministerrådet för rätts- och inrikes frågor 3 mars och att beslutet då ska vara redo att fattas. Ministrarna diskuterade också det eventuella behovet av ytterligare stöd vid gränserna för att klara registreringen av de som passerar gränsen från Ukraina. 

Därutöver följde ministrarna upp besluten om viseringar från 25 februari med ytterligare åtgärder för att göra dessa så effektiva som möjligt. Det handlar om att upphäva delar av tidigare avtal om förenklad viseringsprocess för kategorier av ryska medborgare, till exempel diplomater. De ska inte längre ska kunna dra nytta av detta. 

Mer om det extrainsatta ministerrådet 27 februari

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.