Tillsammans för en ledande life science-nation

Publicerad

Den årliga life science-konferensen är en tvärsektoriell mötesplats för Sveriges innovationskraft – med fokus på konkreta resultat från den nationella life science-strategin. Genom samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor skapas en konkurrenskraftigare life science-sektor som skapar arbetstillfällen och stärker folkhälsan. Missade du konferensen den 17 januari finns nu möjlighet att se den i efterhand.

Life science-konferensen 2022
Jenni Nordborg, nationell life science-samordnare, i studion under konferensen. Fotograf: Mia Ekdahl | Health Innovation West

För att nå målet i life science-strategin – att bli en ledande life science-nation, har åtta prioriteringsområden lyfts fram som extra angelägna att fokusera på. En av dessa handlar om vikten av bred samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi. För att möjliggöra denna samverkan krävs gemensamma kommunikationsplattformar och här kommer life science-konferensen in som en mycket viktig aktivitet.

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson inledde konferensen 2022:

–  Life science är en växande bransch och en nyckelindustri för Sverige. Den skapar arbetstillfällen och stärker folkhälsan. 2021 nådde vi 115 miljarder i exportvärde för läkemedel. Framgångsfaktorn har varit att samla innovationskraften tvärsektoriellt mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Den årliga life science-konferensen skapar det viktiga samtalet mellan aktörerna över hur vi kan utveckla området ytterligare – för att bli en ledande life science-nation och därmed stärka Sveriges konkurrenskraft.

Life science-konferensen – ett regionalt samarbete

Regeringens life science-konferens, som i år samverkade med Västra Götalandsregionen och klusterorganisationen Health Innovation West, tog fasta på att lyfta fram resultat inom respektive prioriterat område, där representanter från näringsliv, akademi och offentlig sektor medverkade.

Arbete över gränserna är något Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i Västra Götalandsregionen, lyfter fram som extra betydelsefullt:

–  För att klara de uppdrag som regionerna har med ansvar för såväl hälso- och sjukvård som regional utveckling, är samarbete över gränserna en nödvändighet. Vi behöver förstå att de olika förutsättningar som olika aktörer har inte bara behöver adresseras mellan regionerna och de statliga myndigheterna, utan även med akademi och näringsliv.

Konkreta resultat skapar en tydlig riktning framåt

Under konferensen medverkade drygt 50 talare och fler än 750 personer deltog digitalt i mötet med en aktiv diskussion i chatten. Programmet bestod av åtta sessioner med fokus på prioriteringar för life science, samt en avslutande utblick internationellt. Regionerna och Vinnova som medarrangörer lyfte fram konkreta resultat av det gemensamma strategiska arbetet vilket också gav en tydlig riktning för prioriteringar framåt.

Arbetet med att implementera den nationella strategins målsättningar fortsätter, att vara en ledande life science-nation kräver såväl långsiktighet som agilitet. Den internationella konkurrensen är knivskarp. Regeringens insatser publiceras löpande på regeringen.se/lifescience.

Fyra röster från life science-sektorn

Beatrice Melin, forskare Umeå

”Policy och regelverk måste gå i takt med all utveckling som sker inom Life Science. Det ser vi inte minns när vi bygger upp PREDICT, en plattform för precisionshälsa i Västerbotten!”

Mattias Perjos, vd Getinge

“Genom samverkan och fokus på forskning, digitalisering och effektivisering av vården kommer Sverige att behålla sin ledande position inom life science, och säkerställa rätt vård till patienter”

Louise Kristoffersson, Sahlgrenska Universitetssjukhusets patientråd

" Att få vara med vid Life science 2022 som representant för oss patienter var jätteviktigt för mig. Att få lyfta människan bakom diagnosen, dess behov och känslor. Framåt är det nu viktigt att sjukvården fortsatt ger en proffsig, innovativ, individanpassad och korrekt vård och omsorg. Men kom ihåg den mänskliga sidan, ödmjukhet och respekt i samverkan och i bemötandet av mig som patient. Ingen person ska behöva googla sig till vad ett besked innebär eller bli lämnad ensam med ett sjukdomsbesked."

Frida Lawenius, tf vd Sweden Bio.

”För att hålla en ledarposition inom life science behövs riktning, muskler och uthållighet i det politiska ledarskapet. Styrkan i svensk life science bygger på en diversitet av samverkande aktörer, från småföretag till myndigheter. För att maskineriet ska fungera måste systemet vara väloljat med ändamålsenliga regelverk och incitamentsstrukturer som skapar möjligheter, inte hinder, för nyttjande och samverkan kring våra tillgångar, alltifrån hälsodata till kompetens. Och vi behöver långsiktiga åtaganden kring satsningar på framtidens innovativa lösningar.”

 

 

Kontakt

Life science-kontoret
e-post till Life science-kontoret