Arbetet med att stärka EU:s energisäkerhet behöver intensifieras

Publicerad

Regeringen anser att det behövs konkreta förändringar i den europeiska energiförsörjningen. EU:s medlemsstater behöver minska sitt beroende av energi från Ryssland. Det sa EU-minister Hans Dahlgren och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar vid en pressbriefing.

Med anledning av det allvarliga säkerhetspolitiska läget höll EU-minister Hans Dahlgren och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar på söndagen en pressbriefing om energisäkerhetsläget i EU.

– Det säkerhetspolitiska läget visar tydligt att vi behöver en säkrare och mer hållbar europeisk energiförsörjning. Det är hög tid att intensifiera ansträngningarna att stärka EU:s energisäkerhet, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Den svenska regeringens linje är att EU inte ska vara beroende av ett fåtal externa leverantörer för att klara sin energiförsörjning. På längre sikt bör EU i hög utsträckning försörja sig själv med energi.

Sverige har redan idag ett lågt importberoende av kärnbränsle, olja och gas från Ryssland. Samtidigt har dock stora delar av Europa ett stort beroende av rysk energiimport. Konsekvenserna av detta beroende märks nu på energimarknaderna, konsekvenser som också är kännbara i Sverige i form av stigande energipriser.

– Regeringen vill att det sker två konkreta förändringar i den europeiska energiförsörjningen. För det första behöver EU bryta sitt beroende av rysk gas. För det andra behöver EU:s medlemsstater sluta importera kärnbränsle från Ryssland. Jag tror att det finns en bred enighet i EU om att det inte är hållbart att vara beroende av Ryssland för sin energiförsörjning. I detta läge är det viktigare än någonsin att utöka vår egen produktion av förnybar energi för att påskynda omställningen och bryta beroendet av importerade energislag, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Omkring två procent av den totala svenska energitillförseln utgörs av naturgas, varav uppskattningsvis hälften bedöms komma från Ryssland. Men flera EU-länder är beroende av rysk gas för att klara energiförsörjningen.

– Det är ohållbart ur både ett säkerhets- och klimatperspektiv. Men skiftet från den ryska gasen sker inte över en natt, och hela EU kommer att behöva hjälpas åt i det här arbetet, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

På pressbriefingen presenterade EU-minister Hans Dahlgren även ett tredje initiativ.

– Klimatomställningen måste snabbas på. Vi behöver ersätta beroendet av fossila bränslen, inte bara rysk gas, och ersätta dem med fossilfria alternativ. Ett EU som försörjer sig självt med energi vore en mycket viktig reform, både energipolitiskt och säkerhetspolitiskt. Vi behöver göra detta både för klimatet och för säkerheten, säger EU-minister Hans Dahlgren.